Kontakt

Ansökan om äldreomsorg

Biståndshandläggare SoL

Karina Ingels                    
Tfn: 0225-340 15                 
E-post: karina.ingels@hedemora.se            

Anna-Karin Olsson
Tfn: 0225-340 18
E-post: anna-karin.olsson@hedemora.se

Evy Fjellstedt
Tfn: 0225-347 79
E-post: evy.fjellstedt@hedemora.se

Pia Rickemo-Norman
Tfn: 0225-343 61
E-post: pia.rickemo-norman@hedemora.se

Torbjörn Sunesson             
Tfn:0225-340 20                   
E-post: torbjorn.sunesson@hedemora.se

 

Dela sidan på sociala medier

Ansökan om äldreomsorg

Vad kan man ansöka om?

All hjälp/stöd/omvårdnad i form av: hjälp i hemmet (hemtjänst), ledsagning, kontaktperson, avlösarservice, korttidsvistelse, korttidstillsyn, trygghetslarm, dagverksamhet eller särskilt boende beviljas som bistånd enligt socialtjänstlagen 4 kap 1 § (SoL) eller enligt 9 kap §1-10 .

Hur ansöker man?
För att få stöd/hjälp/omvårdnad eller plats på ett särskilt boende måste du göra en ansökan till kommunen. Det är kommunens biståndshandläggare som sedan gör en behovsbedömning tillsammans med dig.

Man kan skriva ansökan själv eller med hjälp av någon annan, som till exempel en anhörig eller en distriktssköterska.

Fyll i ansökningsblankett boende
ansökningsblankett hjälp i hemmet

spara ner eller skriv ut och skicka in. Man kan ringa, skriva eller skicka e-post till oss – se kontaktuppgifterna under kontaktfliken.

Hur görs bedömningen av mina behov?
För att göra en bedömning av dina behov av från kommunen så kontaktar biståndshandläggaren dig. Ofta görs ett hembesök.
Vid hembesöket kan en anhörig, en vän eller annan närstående närvara om du vill.

Det vi behöver veta om dig är:
Behov och önskemål
Boendê
Sociala situation
Egen förmåga
Hälsotillstånd
Problem i daglig livsföring

Ibland kan det vara nödvändigt att vi hämtar uppgifter om dig från till exempel sjukvården för att kunna bedöma dina behov, detta får vi bara göra med ditt medgivande.

Uppföljningar av din situation sker vanligen genom telefonkontakt.

Besök oss, lämna synpunkter eller överklaga ett beslut

Du kan besöka oss, men boka först en tid så du vet att någon kan ta emot dig.

Vi har kontor på Vintergatan 2 i Hedemora, i gamla Gussarvsgården:

(kartan öppnas i nytt fönster).

Har du synpunkter på din kontakt med äldreomsorgen kan du enkelt

lämna dina synpunkter här.


Om du vill överklaga ett beslut så är det Förvaltningsrätten som avgör. Biståndshandläggaren hjälper dig med överklagan.

Saknar Du någon information?
Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2018-02-01