Kontakt

Dela sidan på sociala medier

Kontaktpolitiker BN 2018

Uppdaterad 2018-04-09


Vasaskolan          Gertrud Hjelte (C)
            Lillemor Gunnarsson(C)  
                 
Stureskolan F-6 inkl. fritidshem och      Tamara Zuljevic (M)
Fyrklöverskolan F-6 inkl. särskola      Lars-Göran Hallström (S)
och fritidshem              
                 
Förskolan  Regnbågen         Lars-Göran Hallström (S)
            Gertrud Hjelte (C)
 
               
Stallgårdens förskola          Lars-Göran Hallström (S)
 
            Tamara Zuljevic (M)
 
         
Svedjans förskola
    Anita  Hedqvist (S)
 
      Allan Mattsson (KL)
 
         
Tunets förskola     Anki Rooslien (S)  
            Gertrud Hjelte (C)    
     
Familjedaghem i centrum
  Anita Hedqvist (S)
    Allan Mattsson (KL)
     
Vikmanshyttans skola F-6 inkl. fritidshem   Tamara Zuljevic (M)
och förskolan Björkbacken       Kristina Norström (MP)
                 
Västerby skola F-6 inkl. fritidshem och     Magnus Jordan (S)
förskolorna Smultronstället och Jaktstigen    Carina Bååth (V)  
                 
Garpenbergs skola F-6 inkl. fritidshem och   Allan Mattson (KL)  
förskolorna Bikupan och Kristallen      Anita Hedqvist (S)  
                 
Jonsboskolan F-6 inkl. fritidshem och     Ulf Kindlund (KL)  
förskolan i Långshyttan       Anki Rooslien (S)  
                 
Smedby skola F-6 inkl. fritidshem och     Joakim Nordström (C)
Smedby förskola         Gertrud Hjelte (C)
                 
Stjärnsunds förskola       Kristina Norström (MP)
                 
                 
Martin Koch-gymnasiet         Inger Eriksson (C)   
Hedemora Lärcentrum       Anna Hållén (M)  
                 
Elevhälsans resursteam       Karin Perers(C)   
            Joakim Nordström (C)
                 
Kostenheten         Hjalmar Envall (V)  
            Tamara Zuljevic (M)
                 
Musikskolan/Kulturenheten       Anki Rooslien (S)  
            Inger Eriksson (C)  
                 
Biblioteket         Hjalmar Envall (V)  
            Anna Hållén (M)  
                 
Annaskolan F-9 inkl fritidshem och     Allan Mattson (KL)  
förskolan Snödroppen       Anita Hedqvist (S)  
                 
Olympica F-9 inkl fritidshem och     Anki Rooslien (S)  
förskolan Olympica       Sirpa Holopainen (L)  
                 
Förskolan Noas Ark       Anki Rooslien (S)  
            Magnus Jordan (S)
                 
Vasahallen/Vasaliden       Anna Hållén (M)  
Fritidsgårdar         Lillemor Gunnarsson (C)  
                 

 

 


Saknar Du någon information?

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2018-04-11