Kontakt

Telefontider på bygglovstelefonen: Mån-Fre 08.00-10.00

Bygglovstelefonen: 0225-342 00
E-post: miljoochbyggkontoret@hedemora.se

Byggnadsinspektör
Jon Hanzén
Gemensam bygglovstelefon: 0225-342 00
E-post: jon.hanzen@hedemora.se

Byggnadsinspektör
Mikael Ginstrup
Gemensam bygglovstelefon: 0225-342 00
E-post::mikael.ginstrup@hedemora.se

Till kommunen växel: 0225-340 00

 

Bygglovskoordinator
Maria Jakobsson 
Gemensam bygglovstelefon: 0225-342 00
E-post: maria.jakobsson2@hedemora.se

Stadsarkitekt
Jenni Wettemark
Telefon: 0225-340 96
E-post: jenni.wettemark@hedemora.se

Dela sidan på sociala medier

Rivningslov

Rivningslov krävs vid rivning av byggnader inom detaljplanelagt område eller område med områdesbestämmelser. Det gäller både vid rivning av hel byggnad eller delar av byggnaden. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen kan upplysa om när rivningslov krävs.canstock5328301.jpg

Anmälan                                                                                                     Anmälan ska göras vid rivning av byggnader som inte kräver rivningslov,
förutom byggnader som är komplementbyggnader till småhus.  

Kontrollplan
En kontrollplan för rivningen ska bifogas din anmälan eller ansökan om rivningslov. I kontrollplanen ska det redovisas hur rivningsmaterialet kommer att hanteras. Normalt krävs en kontrollplan även för invändiga rivningar om åtgärden kräver anmälan.

Startbesked
Rivning får inte påbörjas förrän startbesked har givits av Miljö- och byggförvaltningen.

Kontrollansvarig
Den kontrollansvarige har till uppgift att se till att kontrollplanen för rivningen följs. Han/hon ska också närvara vid besiktningar och andra kontroller. Byggherren ska ange vem som valts som kontrollansvarig i samband med ansökan om rivningslov eller anmälan.

Länkar:
Blanketter & Information                               

Saknar Du någon information?

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2018-03-02