Kontakt

Dela sidan på sociala medier

Antagen plan för Brunnsjöliden

Brunnsjoliden_granskning.jpg

Detaljplan i centrala Hedemora för området kring Brunnsjöliden

Standard planförande

Detaljplanen berör i huvudsak Brunnsjöliden, Syllen (10, 12 och 13) och strandområdet. Syftet med planändringen är att möjliggöra för ny bostadsmark, fotbollsplan och servicebyggnad för idrotten, fastighetsreglering för Lövkojan/Resedan samt utveckla strandområdet nordöstra del.

Detaljplanen ska vara en del i att utveckla Hedemora kommun mer hållbart och skapa gröna offentliga allmänna ytor för alla. Där man bevarar de ekosystemtjänster som finns men därtill låta staden växa. De hälsofördelarna vi får från naturen, bland annat ökat välbefinnande, bättre koncentration, minskat stress, lägre sjuktal samt förbättrad effekt av fysisk träning.  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden antog den 18 oktober 2017 rubricerad detaljplan. Justerat protokoll med beslut anslogs den 19 oktober 2017 på kommunens anslagstavla.

Den som vill överklaga beslutet ska göra så skriftligen senast den 8 november 2017. Planen vinner annars laga kraft dagen efter.

Genomförande av planen kan börja ske först efter att planen vunnit laga kraft.

Upplysningar lämnas av planarkitekten Carina Jacob 0225-340 95, carina.jacob@hedemora.se,

Miljö- och samhällsbyggnadschefen Kenneth Berggren 0225-340 64, kenneth.berggren@hedemora.se

Planhandlingarna finns att ta del av på hemsidan, detaljplaner - på gång

 

Har ni funderingar kring vad en detaljplan är eller dess process hittar ni information genom länkarna nedan.

Detaljplaner – vad är det?

Detaljplaneprocessen

Saknar Du någon information?

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2017-10-19