Du är här: »
Kontakt

Bygglovstelefonen: 0225-342 00
E-post: miljoochbyggkontoret@hedemora.se

Bygglovshandläggare
Karin Torsell
Gemensam bygglovstelefon: 0225-342 00
E-post: karin.torsell@hedemora.se

Bygglovshandläggare
Jon Hanzén
Gemensam bygglovstelefon: 0225-342 00
E-post: jon.hanzen@hedemora.se

Assistent
Martin Eriksson
Gemensam bygglovstelefon: 0225-342 00
E-post: martin.eriksson2@hedemora.se


Till kommunen växel: 0225-340 00Byggnadsinspektör
Stefan Kvarnström 
Gemensam bygglovstelefon: 0225-342 00
E-post: stefan.kvarnstrom@hedemora.se

Byggnadsinspektör
Torbjörn Gustafsson
Gemensam bygglovstelefon: 0225-342 00
E-post: torbjorn.gustafsson@hedemora.se

Stadsarkitekt
Jenni Wettemark
Telefon: 0225-340 96
E-post: jenni.wettemark@hedemora.se

Dela sidan på sociala medier

Bygga

3634846-top-view-of-toy-house-model-with-hammer-and-helmet-on-a-plan.jpg

Vänd dig till oss på Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen om du ska bygga nytt, bygga om, bygga till, riva byggnader, ändra marknivåer eller ta ned större träd i byar med områdesbestämmelser!
Vi lämnar råd och upplysningar till allmänheten, företag m.fl. i frågor som rör arkitektur, byggteknik, ekologiskt byggande m.m.

För att se aktuella handläggningstider, klicka här


I vårat arkiv finns ritningar och andra handlingar på de flesta fastigheter i kommunen.

Du kan köpa kopior på handlingarna till kopieringskostnad.

 

Sida uppdaterad 2017-04-21