Du är här: » »
Kontakt

Bygglovstelefonen: 0225-342 00
E-post: miljoochbyggkontoret@hedemora.se

Byggnadsinspektör
Jon Hanzén
Gemensam bygglovstelefon: 0225-342 00
E-post: jon.hanzen@hedemora.se

Byggnadsinspektör
Mikael Ginstrup
Gemensam bygglovstelefon: 0225-342 00
E-post::mikael.ginstrup@hedemora.se

Till kommunen växel: 0225-340 00

Bygglovskoordinator
Maria Jakobsson 
Gemensam bygglovstelefon: 0225-342 00
E-post: maria.jakobsson2@hedemora.se

Stadsarkitekt
Jenni Wettemark
Telefon: 0225-340 96
E-post: jenni.wettemark@hedemora.se

Dela sidan på sociala medier

Priser

Vad kostar ett bygglov?

Priserna är ungefärliga, det varierar från fall till fall. Avgift för kommunicering till grannar kan tillkomma.


Typfall     Kvm Avgifter kr
           
Nybyggnad av enbostadshus 50-129 16 680  
      130-199 22 160  
      200-299 27 650  
           
Tillbyggnad av bostadshus 0-49 6040  
      50-129 13 038  
           
Nybyggnad av fritidshus 0-40 3590  
      40-80 8590  
           
Tillbyggnad av fritidshus 0-40 3130  
      40-80 6900  
           
Altan     0-49 3030  
           
Garage      50-129 5000  
           
Oisolerad hall   130-199 7290  
           
Skylt, skyltpelare   < 1  1557  
Skylt, skyltpelare   1 -- 10 2447  
           
Installation eller ändring av eldstad, rökkanal 1560  
           
Stambyte       4005  
           
Ändring av bärande konstruktion/brandskydd 3780  
           
Mur, plank vid enbostadshus   2980  
           
Marklov       2980  
           
Liten fasadändring småhus   1500  
Fasadändring småhus   2745  
Byte av taktäckningsmaterial, småhus 2745  
           
Fasadändring/ändrad färg, större byggnad 5270  
           
Förhandsbesked, utom plan   6897  
Förhandsbesked, inom plan   2002  
           
Strandskyddsdispens vid nyetablering 4450  
Strandskyddsdispens komplettering inom tomtplats 2225  
           
Rivning, enkel byggnad   1557  
Rivning     0-250 4672  
Rivning     250-999 9122  
Rivning utanför plan, endast anmälan 2225  
           
           
Utstakning, komplementbyggnad 0-49 3560  
Utstakning, huvudbyggnad 0-199 8010  
Lägeskontroll, komplementbyggnad 50-199 1780  
Lägeskontroll, huvudbyggnad 50-199 3338  
           
Tomtkarta     668  
           
           
Åtgärder med ökad lovplikt inom OB. 0 % av ordinarie avgift


Saknar Du någon information?
Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2018-03-02