Kontakt

 

Peter Sennblad

Kommunstyrelseförvaltningen

e-post

Dela sidan på sociala medier

Biosfärområde

biosfars.jpg

På grund av sina rika natur- och kulturmiljövärden utsåg UNESCO Älvlandskapet Nedre Dalälven som biosfärområde 2010. Hedemora kommun ingår i området som sträcker sig från Säter i väster ner till Dalälvens utlopp i Östersjön.

Biosfärområdets idé är att "bruka utan att förbruka". Genom att ta vara på, och ta hänsyn till, områdets unika förutsättningar ska den lokala ekonomin kunna växa.

Mer om biosfärområdet

Här kan du läsa mer och även se en film om biosfärområdet Älvlandskapet Nedre Dalälven


Hovran - ett kärnområde

På promenadavstånd från Hedemora centrum når man älven och Hovranområdet som är med på listor över Europas och världens mest unika och betydelsefulla våtmarker (CW, Natura 2000, Ramsar). Hovran utgör en av regionens viktigaste rast- och häckningslokal för fåglar. Inom området finns även bra bestånd av gädda, abborre och gös för fiske från land och båt.

Husby-Hedemora Fiskevårdsförening

Dalarnas Ornitologiska förening

Södra Dalälvens Båtklubb


Utvecklingsmöjligheter för Hovranområdet - en förstudie

Förstudien kartlägger området och föreslår åtgärder för bättre tillgänglighet och ökad attraktionskraft genom nya entréer, p-platser, besöksbyggnad, upprustning och kompletteringar av vandringleder, rastplatser, utsiktsplattformar och liknande. Även behov av röjning och förutsättningar för djurhållare att ha betesdjur i området tas upp. En kartläggning av behov av åtgärder i angränsande delar inom CW-området redovisas. 

Förstudien

Förstudien, karta1

Förstudien, karta 2


18 naturreservat

I Hedemora kommun finns 18 naturreservat. Flera finns i älvlandskapet men här finns även  reservat med brandskadad gammelskog samt ett av de nordligaste hasselbestånden i landet.

Information om naturreservaten

 

Saknar Du någon information?

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2016-02-04