Kontakt

Kontakt

Ring oss: 0225-340 56 alt. kommunens växel 0225-340 00                                                               

RECEPTIONENS ÖPPETTIDER måndag - fredag 10:00 – 12:00 och 13:00 – 15:00

Billy Jonsson - Budget & skuldrådgivare/       socialsekreterare
0225 - 341 32 
Telefon öppen: tisdag - fredag 08:00-12:00
billy.jonsson@hedemora.se

FAX 0225-340 57
Besöksadress: Hökargatan 8         
Postadress: Box 201, 776 28 Hedemora socialkontoret@hedemora.se

Dela sidan på sociala medier

Dödsboanmälan och begravningshjälp

Enligt Ärvdabalken kan en dödsboanmälan, i vissa fall, ersätta en bouppteckning.
Dödsboanmälan görs av socialförvaltningen, i Hedemora kommun, efter utredning av dödsboets ekonomi. Dödsboanmälan görs under förutsättning att det inte finns fast egendom eller kontanta medel, som överstiger det belopp som socialförvaltningen kan bevilja i begravningsbistånd.                       
Företrädare för dödsboet redovisar dödsboets tillgångar och eventuella skulder. Om dödsboets tillgångar, fast som löst, väl täcker begravningskostnaderna skall en bouppteckning göras.

Viktigt att tänka på:
Vid ett dödsfall är det viktigt att veta att man inte har rätt att betala andra räkningar än begravningsfakturan innan dödsboets ekonomi är kartlagd.

Dödsfallet skall meddelas banken så att alla bankuppdrag stoppas, såsom överföringar, autogiro m.m. Eventuella fordringsägare skall meddelas att ett dödsfall inträffat och att betalningar blir fördröjda.

Ekonomiskt bistånd till begravning
Om dödsboets tillgångar inte täcker begravningskostnaderna så kan ansökan om bistånd göras, till socialförvaltningen. Bistånd lämnas med upp till 40 % av prisbasbeloppet. Avdrag görs för dödsboets tillgångar.

Kontakt: Billy Jonsson - Budget & skuldrådgivare/ socialsekreterare 0225- 341 32, tisdag-fredag 8-12

Saknar Du någon information?
Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2018-05-03