Kontakt

Skolläkare

Bo Magnusson

Nås via respektive sjuksköterska 


Skolsköterskor

Vasaskolan, Vikmanshyttan

Madelene Fahlstad 

0225-342 41

madelene.fahlstad@hedemora.se


Jonsbo skola, Smedby skola,
Västerby skola 

Lena Matsson 

0225-344 30

lena.matsson@hedemora.se
Till kommunens växel: 0225-340 00Stureskolan, Fyrklöverskolan

Karin Blommé

0225-343 08

karin.blomme@hedemora.se


Garpenbergs skola
Martin Koch-gymnasiet

Inga-Lill Frank

0225-340 60

inga-lill.frank@hedemora.se
Vid sjukdom eller olycksfall kontakta din vårdcentral.


Dela sidan på sociala medier

Elevhälsans medicinska insats

I skolhälsovården ingår obligatoriska hälsoundersökningar och vaccinationer som ett viktigt inslag.

Mottagning
Skolsköterskan har regelbundna tider för mottagning och telefonrådgivning på respektive skola. Eleverna kan uppsöka skolsköterskan i hälsofrågor och vårdnadshavare kan vända sig till skolsköterskan för råd i alla frågor som gäller barnets hälsa.

Tider för besök hos skolläkare sker i överenskommelse med skolsköterskan.

Samarbete med andra
Skolsköterskan och skolläkaren samarbetar med den övriga personalen i Elevhälsans resursteam och med skolpersonalen på respektive skola. Samarbete sker också med sjukvården vid remisskrivning mm.

Skolsköterskan fyller en viktig funktion som bevakare av elevernas arbetsmiljö – man kan se skolhälsovården som elevernas företagshälsovård.

Hälsofrämjande arbete
En viktig del av det hälsofrämjande arbetet är att eleven ska lära sig att förstå enkla samband mellan hur man lever och hur man mår och även hur eleven själv kan klara enklare sjukdomsproblem. Rökning, alkohol, droger samt sex- och samlevnadsfrågor är andra ämnen som berörs i de senare årskurserna i grundskolan och på gymnasiet.

Rutinprogram
för hälsobesök och vaccinationer

  F-klass

Hälsosamtal och undersökning av tillväxt, syn och hörsel. 

 Åk 1

Vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund.

 Åk 2

Tillväxtkontroll, synkontroll vid behov

 Åk 3

 --------

 Åk 4 

Hälsosamtal och undersökning av tillväxt, rygg, synkontroll vid behov

 Åk 5

Vaccination mot HPV, humant papillomvirus, för flickor 

 Åk 6

 --------

 Åk 7

Hälsosamtal och undersökning av tillväxt och rygg. 

 Åk 8 el.
 Åk 9

Vaccination mot difteri-stelkramp-kikhosta (födda 2002 eller senare)

Utdelande av vaccinationskort 

 Gy år 1

Hälsobesök, synkontroll vid besök 
  

Saknar Du någon information?

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2017-08-14