Kontakt

Familjecentralen

Verksamhetsledare

Sara-Lena Östergårdh

0225-341 81

sara-lena.ostergardh@hedemora.se


Till kommunens växel: 0225-340 00


Dela sidan på sociala medier

Öppen asylförskola

När en asylsökande familj kommer till Hedemora kommun, önskar vi att ta emot dem på bästa sätt. Den öppna asylförskolan fyller en mycket viktig funktion, den är kostnadsfri och vänder sig till föräldrar med barn 0-6 år. Det är en frivillig mötesplats där familjerna kan möta andra familjer i samma situation och där det finns möjlighet för familjerna att knyta nya kontakter.  Vid träffarna har vi fokus kring barnen. Det är mycket viktigt att inte separera föräldrar och barn åt.
När man kommer som nyanländ, så har man oftast väldigt många funderingar kring hur det svenska samhället fungerar. Här finns en möjlighet att få hjälp kring detta.


Familjecentralen_Langshyttan_anvand_inte_utan_tillstand_fran_UK_avd_46.JPG
Bilderna och text hör inte ihop.

Hela familjen i fokus

Vid den öppna asylförskolan arbetar personalen med hela familjen. Ofta bär man på traumatiska händelser när man varit på flykt från sitt hemland. Vi utgår från uppgifter och aktiviteter där barn och föräldrar kan vara tillsammans. Det ger en trygghet för både barn och föräldrar.
Öppna asylförskolan ger möjlighet till lek, sång, svenskaprat, umgänge med andra familjer och stöd av personal.

Stöd i föräldrarollen

Den öppna asylförskolan erbjuder råd och stöd i sin föräldraroll, hjälp med frågor kring asylprocessen och mycket mer. Är man i en krissituation, som många av de asylsökande familjerna är, så kan de få stöd av personalen. Vid behov har vi möjlighet att hjälpa familjerna med att hänvisa till yrkesgrupper som inte täcker vår profession. Allt för att hjälpa familjerna på bästa sätt!

Behovet av lek för barnen är stort. Barnen får möjlighet till pedagogiskt lekmaterial och lek med andra barn. Att bl.a. lära sig samspela och ta hänsyn till andra är några viktiga delar som man behöver tid till att lära. När man som asylsökande kommer till Sverige, är det ofta lång väntan. Därför är bl.a. den här frivilliga verksamheten så viktig innan familjen fått en kommunplacering.
Den främjar också gott inför blivande förskolan och till det svenska samhället.
 
Sång musik och dans bidrar på ett glädjande och lättare sätt till det svenska språket. Sång-stunderna på öppna asylförskolan fyller en viktig funktion. Melodierna är igenkännbara och att koppla rörelse till sång gör att man minns orden.

Svenska samhället

Vid den öppna asylförskolan finns det möjlighet till att lära sig enkel svenska som i stort handlar om barnets vardag utifrån olika teman. I de olika teman som undervisas inkluderas bl.a. säkerhet och samhällsorientering.
Här arbetar man mycket konkret med bilder, kroppsspråk och redskap för att konkretisera de svenska orden.
Besökarna på öppna asylförskolan har mycket olika behov och gruppverksamheterna ser därför olika ut. Samhällsinformationen ges via gruppverksamhet och bokstunder med bibliotekarie finns med vid jämna mellanrum. Svenskan lär familjen sig lättare om man är tillsammans som familj. Här har man fokus på det svenska språket till hela familjen.

Välkomna!
Se öppettider här

Se fliken: Kontakt

Saknar Du någon information?

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2018-01-23