Kontakt

Folkhälsomål

Hållbarhetsstrateg
Angela Poroli
tel 0225-341 99 
angela.poroli@hedemora.se

Besök: Receptionen
            Hökargatan 6
            Hedemora

Dela sidan på sociala medier

Folkhälsomål

 IMG_1795_2.JPG

Nationella mål för folkhälsan

Det övergripande nationella folkhälsomålet är -"att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen”. Folkhälsoarbetet struktureras inom elva målområden som är beslutade av riksdagen.

 1.        Delaktighet och inflytande i samhället
 2.        Ekonomisk och social trygghet
 3.        Trygga och goda uppväxtvillkor
 4.        Ökad hälsa i arbetslivet
 5.        Sunda och säkra miljöer och produkter
 6.        En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård
 7.        Gott skydd mot smittspridning
 8.        Trygg och säker sexualitet och en god reproduktiv hälsa
 9.        Ökad fysisk aktivitet
 10.        Goda matvanor och säkra livsmedel
 11.        Minskat bruk av tobak och alkohol, ett samhälle fritt från narkotika och dopning 
         samt minskade skadeverkningar av överdrivet spelande.

 Särskilt viktigt är det att hälsan förbättras för de grupper som är mest utsatta för ohälsa. Folkhälsan påverkas och bestäms av människors livsvillkor, levnadsvanor och olika faktorer i samhällsmiljön.

Länk Nationella mål för folkhälsan Folkhälsomyndigheten

Saknar Du någon information?
Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2018-02-22