Kontakt

Dela sidan på sociala medier

FAQ - Asylmottagande

Många invånare i Hedemora kommun är engagerade i frågan om asylsökande. Kommunen får många frågor om ansvar, organisation och hur en bäst kan hjälpa till. Här har vi därför samlat information kring ämnet med länkar för vidare läsning.

Q: Vad är asyl?
A: Alla flyktingar som kommer till Hedemora och vill söka asyl ska få rätt hjälp. Därför är det viktigt att de så snabbt som möjligt kommer i kontakt med Migrationsverket för att registrera sin ansökan om asyl. Det är en mänsklig rättighet att söka och få skydd, men också att få leva tillsammans och bilda familj med vem man vill.

Q: Hur ser ansvarsfördelningen ut? 
A: Migrationsverket har ansvar för registrering av asylsökande och att utreda asylansökningar. En asylsökande har rätt att vänta i Sverige till dess ärendet är prövat. Migrationsverket har därför ansvar att ordna mat och boende för de asylsökande som inte kan ordna det själva.

Kommuner har ansvar att ta hand om de barn (under 18 år) som kommer utan vårdnadshavare, så kallade ensamkommande barn. Det är fortfarande Migrationsverket som har ansvar för asylansökan, men när det gäller barnen är omhändertagandet ett kommunalt ansvar. Kommunen har också ansvar för barnen skolgång samt erbjuda förskola för barn 3-5 år.

Q: Hur många asylsökande  människor befinner sig Hedemora kommun?
A: Möjligheterna att ta sig till och genom Europa har begränsats och fortsätter att begränsas på fler olika håll inom såväl Europa som i Sverige.  

Sammantaget har det gjort att färre har sökt asyl i Sverige.  I Hedemora har antalet asylsökande personer som finns i Migrationsverkets mottagningssystem därmed minskat. Migrationsverket gör löpande prognoser över det förväntade antalet asylsökande som kommer till Sverige, för mer information besök deras hemsida.

För januari 2017 finns det 825 asylsökande (224 kvinnor/flickor och 491 män/pojkar) varav 349 barn i Migrationsverkets mottagningssystem för Hedemora kommun. Utav barnen är 56 ensamkommande barn som är kommunmottagna av Hedemora (ensamkommande barn som andra kommuner placerar i Hedemora tillkommer).

Q: Från vilka länder kommer de asylsökande
A: De flesta asylsökande till Sverige kommer från Syrien, Afghanistan, Irak, Turkiet och statslösa (i fallande ordning). När det gäller ensamkommande barn kommer de flesta från Afghanistan, Somalia, Eritrea och Syrien (i fallande ordning).

Q: Hur bor de asylsökande i Hedemora?
A: Migrationsverket erbjuder olika typer av boendeformer för asylsökande i kommunen så kallade Anläggningsboende (ABO), Eget boende (EBO) och övrigt boende.

Anläggningsboende, ABO, är boende som Migrationsverket erbjuder asylsökande under väntetiden, normalt en lägenhet i ett hyreshus.

Eget boende, EBO, asylsökande kan under väntetiden välja att ordna boendet på egen hand, till exempel hos släkt eller vänner.

I Långshyttan finns ett tillfälligt asylboende ”Solhemsgården” och i Garpenberg finns ett tillfälligt asylboende i Skogshögskolans tidigare elevhem. Migrationsverket hyr även lägenheter från AB Hedemorabostäder för asylsökande (totalt ca 100 stycken). Garpenbergs asylboende blir tomt från 24/2 2017 och Långshyttans asylboende blir tomt 28/4 2017. De boende förflyttas då till andra boenden som Migrationsverket tillhandahåller. 

Hedemora kommun har sedan 2009 ett avtal med Migrationsverket om att erbjuda boende för ensamkommande barn i åldrarna 16-18 år, totalt finns 40 platser. I kommunen finns det nu två boenden: Bonesto och Bonvena. De övriga ensamkommande barnen i kommunen kan bo i familjehem, i andra HVB-hem eller hos släktingar eller motsvarande.
 

Q: Hur mycket i ersättning får de asylsökande?  
A: Om den asylsökande saknar pengar eller andra medel kan de ansöka ekonomiskt stöd från Migrationsverket, så kallad dagersättning.

Dagersättningen är olika stor beroende på om du bor i ett av Migrationsverkets boenden där mat ingår, eller ett boende där inte mat ingår.

På boenden där fri mat ingår är dagersättningen (som är fallet för asylboendet i Långshyttan och Garpenberg):

 • 24 kr/dag för vuxna ensamstående
 • 19 kr/dag per person för vuxna som delar hushållskostnader
 • 12 kr/dag för barn t.o.m. 17 år (från och med tredje barnet halveras dagersättningen)

 • På boenden där mat inte ingår är dagersättningen:
  71 kr/dag för vuxna ensamstående
  61 kr/dag och person för vuxna som delar hushållskostnader
  37 kr/dag för barn 0–3 år
  43 kr/dag för barn 4–10 år
  50 kr/dag för barn 11–17 år (Familjer som har fler än två barn får hel dagersättning för de två äldsta barnen och halv dagersättning för övriga barn.)

Förutom mat ska dagersättningen också räcka till kläder och skor, sjukvård och medicin, tandvård, hygienartiklar, andra förbrukningsvaror och fritidsaktiviteter.
 

Q: Hur ser asylprocessen ut?
A: För mer information om asylprocessen besök Migrationsverkets hemsida.
 

Q: Vad kan man göra som privatperson?
A: Vill man hjälpa till finns det några olika sätt att göra det på. Du också kan engagera dig via frivilligorganisationer. Kontakta Hedemora kommun om du vill vara stöd för barn som kommer till Sverige utan vårdnadshavare, så kallade ensamkommande barn. Det kan man göra genom att bli god man, familjehem, särskilt förordnad vårdnadshavare eller som kontaktperson/kontaktfamilj.

KONTAKT

Receptionen socialkontoret: 0225-340 56
Vid akuta behov utanför kontorstid ring Socialjouren på nummer 112
Migrationsverket: 0771-235 235

Uppgifter är hämtade från Migrationsverket, där finns även ytterligare information. Statistikuppgifterna är uppdaterade 27 februari 2017.


Saknar Du någon information?

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2017-03-22