Kontakt

Dela sidan på sociala medier

Hedemora kommuns integrationsverksamhet

Utgångspunkten ska vara lika rättigheter och skyldigheter för alla invånare i kommunen. Men för de flesta av de nyanlända behövs temporärt ökade möjligheter för att kunna omfattas av lika villkor som andra. För flyktingar och andra människor med annan nationell, kulturell eller etnisk bakgrund som kommer till kommunen är det möjligheten att tillägna sig det svenska språket och möjligheten till egen försörjning som är det allra viktigaste. Men också möjligheten att hitta en ny gemenskap i vårt samhälle utan att behöva göra avkall på den kulturella och etniska identiteten.

Förutom prioriteringen av det svenska språket och möjligheterna till egen försörjning är boende och boendemiljöer starkt bidragande till hur integrationen ska lyckas. Det gäller att skapa gemensamheter, trots olikheter, i både boende, kulturutbud och i allmänmänskligt stöd och umgänge. I det sistnämnda ger samverkan och stöd till frivilligorganisationer och övrigt föreningsliv goda möjligheter att mötas på ett individuellt plan.

Hedemora har i flera avseenden kommit långt i att ta tillvara och stödja nyanlända människor, både i asylprocess och som stadigvarande boende i kommunen. Bland annat finns för närvarande ett utvecklat samarbete i en lokal överenskommelse i syfte att stödja en individuell introduktion av nyanlända, där målet är att både kvinnor och män snabbare ska komma i arbete och bli självförsörjande. I samarbetet ingår Migrationsverket, socialförvaltningen, utbildningsförvaltningen, Hedemorabostäder, arbetsförmedlingen och Landstinget Dalarna.

Förskolor, grundskolor och gymnasieskolan har också utvecklat arbetssätt för att möta de individuella behoven, men också för att mera generellt säkerställa en integration bland kommunens barn och unga inom verksamheterna.

Kyrkliga samfund, föreningar och frivilligorganisationer, bland andra Röda Korset, bidrar idag på ett betydande sätt till att skapa mänskliga möten och en ömsesidighet i integrationen. Hedemora har i många led en betydande kompetens i integrationsfrågan som behöver tas till vara och utvecklas.

  • Hedemora kommun är tillsammans med Ludvika, Hedemora, Avesta och Borlänge de kommuner i Dalarna som tar emot flest antal asylsökande. För Hedemora kommun handlar det om cirka 1 200 personer per år. De bor i Hedemorabostäders lägenheter i Långshyttan, Vikmanshyttan och Hedemora, samt i ett par anläggningar för asylboende vilka drivs av privata aktörer.

 

  • I mars 2016 fanns det 1 171 asylsökande personer (varav 511 barn) i Migrationsverkets mottagningssystem för Hedemora kommun.
     
  • Hedemora kommun driver idag tre HVB-hem för ensamkommande barn.
  • År 2015 flyttade cirka 250 personer som fått uppehållstillstånd till Hedemora.
Saknar Du någon information?

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2016-04-29