Kontakt

Dela sidan på sociala medier

Höga flöden och dammbrott


Höga flöden

Dalälvens vattennivå stiger normalt ett par gånger per år. Oftast i samband med vår- och höstflod, men även vid långvariga regnperioder kan älven stiga högre än normalt. Exempel på detta hade vi sommaren 2012.

Vid samhälls- och beredskapsplanering pratar man om att Dalälven har tre olika typer av vattenflöden.

  • Normalt flöde i älven
  • Hundraårsflöde. Det innebär att älven någon gång under en 100-årsperiod kommer att stiga upp till en teoretisk nivå. Något som skulle kunna likna ett hundraårsflöde hade vi 1984. Vattnet i älven stiger då så högt att Hovran når upp till LV 270 (vägen mellan Hedemora-Långshyttan).
  • 10 000-årsflöde. Det innebär att älven en gång på en period 10 000 år kommer att föra extremt mycket mer vatten än normalt.

 

Dammbrott i älven

Det är mycket låg sannolikhet att någon av de större dammarna i Dalälven kommer att brista. Det är vattenflödet i Dalälven som styr hur stort riskområdet blir om en damm brister. Huvuddelen av Dalälvens dammar innehåller så lite vatten att det endast är ett fåtal av Hedemora kommuns invånare som blir påverkade om dammarna brister.

Brister däremot någon av de större dammarna, som finns längst upp i älvarna, kan vattennivån i älven öka med ytterligare ett par meter utöver det som redan finns i älven. Tack vare avståndet till de större dammarna kommer ansvariga att ha tid till att utrymma de områden som bedöms bli drabbade.

 

Utrymning

Hotas delar av kommunen av översvämning på grund av dammbrott kommer de delar som bedöms bli drabbade att utrymmas. Utrymning leds då av polis, räddningstjänsten och kommunen. Ni som får order om att utrymma ska då snarast göra detta. Vänta inte.

Utrymning ska ske i:

  • 1:a hand till Hedemorabostäders lokaler som ligger i anslutning till brandstationen i Hedemora.
  • 2:a hand till Jonsboskolan i Långshyttan.

Medtag sängkläder och mediciner.

 

Konsekvenser av stort dammbrott

Stora delar av samhällets infrastruktur kommer att ta skada. Vägar kommer att stå under vatten. Broar kommer att skadas och stängas av alternativit spolas bort. Tågtrafiken kommer med stor sannolikhet att stoppas. El- och vattenanläggningar kommer att skadas vilket kan medföra att även andra områden som inte står under vatten kan bli utan vatten och el.

 

Beredskap

Vid höga flöden höjer samhället sin beredskap genom att sätta delar i höjd beredskap. Kommunens beredskaps- och säkerhetssamordnare, Länsstyrelsen plan- och beredskapsenhet och dammägarna kommer att ha kontinuerliga telefonmöten för att diskutera läget i älven. Skedde senast sommaren 2012.

Redan om det finns hot att en damm kan brista finns det en larmrutin som larmar samhällsviktiga verksamheter. Larmrutinen övas kontinuerligt och verkställs om en dammbrister.


Information från Krisinformation.se vid dammbrott: klicka här

Saknar Du någon information?

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2017-07-24