Kontakt

Kommunledning

Besöksadress                                                               
Rådhuset, Stora Torget, Hedemora                                  
                                                                                                 
Postadress                                                                        

Box 201, 776 28 Hedemora 

kommunledningskontoret@hedemora.se                           
                                                                                             

Till kommunens växel: 0225-340 00


Dela sidan på sociala medier

Kommunstyrelseförvaltningen

Kommunstyrelseförvaltningen ansvarar för strategiska och övergripande frågor. Här bereds ärenden till kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och tillhörande utskott. Hit hör centrala stödfunktioner som exempelvis ekonomi, personal, IT och kommunikation. 

Kommunstyrelseförvaltningen hittar du i Rådhuset och i Tjädernhuset.

Kommunchef/Förvaltningschef
Annika Strand, tel 341 60.

Kommunsekreterare
Jennifer Berglund, tel 341 69.

  • Kommunstyrelsens diarium, sekreterare i kommunstyrelsen samt arbetsutskottet.

Förvaltningsassistent
Jaana Karlsson, tel 341 29.

  • Kommunstyrelsens diarium, sekreterare i strategiutskottet, sekreterare BRÅ


Funktioner tillhörande kommunstyrelseförvaltningen

  • Ekonomi arbetar bland annat med ekonomisk planering, redovisning och budget.
  • IT omfattar IT-verksamheten och utveckling av digital infrastruktur. 
  • Kansli är sekretariat för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens utskott. Hit hör även överförmyndarkansli, BRÅ-samordnare, mångfaldsstrateg och hållbarhetsstrateg. 
  • Personal har hand om frågor som rör anställningar som rekrytering, jämställdhet, lönestrategier, medarbetar- och organisationsutveckling samt pensioner.
  • Arbetsmarknadsenhet arbetar med arbetsmarknadsfrågor och folkhälsofrågor.
  • Kommunikation arbetar med informationskanaler som hemsida, intranät och sociala medier, hit hör Kundtjänst/växel, kommunantivkarie och verksamhetsledare för Husbyringen.
  • Säkerhet ansvarar för risk- och säkerhetsarbetet i kommunen.
  • Kommunjurist arbetar med stöd i juridiska frågor.
Saknar Du någon information?
Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2018-05-21