Kontakt

Dela sidan på sociala medier

Kommunpolisen informerar

polisbil.jpg

Avestapolisen välkomnar nya medarbetare
Fem nyanställda polisassistenter kommer att placeras i Avesta-Hedemora från och med den 27 november. Fyra medarbetare kommer dessvärre (på egen begäran) att förflyttas till annan ort. Slutkontentan blir att personalstyrkan ökar med en polis.  

Tisdagen den 21 november 2017 genomfördes en mycket lyckad rekryteringsträff i Avesta polishus.

Ett 30-tal besökare kom till Avesta polishus under tisdagskvällen för att få en öppenhjärtig information om polisyrket. En del hade åkt långt för att lyssna, en så långt som 20 mil. Några deltagare berättade spontant att mötet gav ytterligare inspiration att söka polisutbildningen och att Avesta som placeringsort lät lockande.

Avestapolisen upplever ett bekymmer med lokal rekrytering och att få vill stanna kvar och bosätta sig i trakten. Ett led i detta blev att anordna ett informationsmöte för att attrahera lokalbor och intillboende.

Brå:s senaste trygghetsmätning
Brottsförebyggande rådet (Brå) har genomfört en nationell och en lokal trygghetsundersökning (NTU). Det finns tyvärr inga resultat på kommun- eller stadsdelnivå. Resultatet visas lägst på lokalpolisområdesnivå, där Hedemora delar sitt resultat med Falun och Avesta.

Generella resultaten visar inte något särskilt nytt eller avvikande avseende upplevd otrygghet. Unga människor upplever störst otrygghet, kvinnor oftare än män. Otryggheten är ofta kopplad till kvällar och mörker. Utrikesfödda upplever högre trygghet än svenskfödda, men är något mer brottsutsatta.

Exempel på flera resultat:

 • Tryggheten är generellt mycket högre i PO Dalarna jämfört med riksgenomsnittet.
 • I region Bergslagen är utsattheten för brott generellt lägre än riket i övrigt.
 • Män i lokalpolisområdena Borlänge, Falun och Örebro är mer utsatta för hot än riksgenomsnittet.
 • Högst andel brottsutsatta i regionen finns i ålderskategorin 16-24 år.
 • Utsattheten för bedrägerier, sexualbrott och trakasserier ökar nationellt.

Resultaten går att läsa i sin helhet i Nationella trygghetsundersökningen (NTU) 2017:  Utsatthet_for_brott_2016.pdf


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Tidigare Polisen informerar)


Polisen uppmanar till extra vaksamhet
Däckstölderna ökar när det är dags att skifta mellan sommar- och vinterdäck. Polisen anar också en trend när det gäller stölder av takboxar. Tjuvarna passar på när det är minst risk att bli upptäckt och enkelt att genomföra brottet. 

 • Tänk på att förvara däck inlåsta i ett utrymme som endast du har tillgång till 
 • Parkera bilen på upplysta och befolkade gator
 • Använd gärna låsbara hjulbultar och annan stöldskyddsutrustning
 • Märk bilen och stöldbegärlig utrustning med märk-DNA
 • Vid köp av begagnade däck, var försiktigt när det är uppenbara underbriser, se till att de inte rör sig om stöldgods
 • Håll reda på dina bilnyckar och töm bilen själv, annars gör tjuven det!


Polisens informations broschyr -
Töm bilen själv

Polisen_tom_bilen.jpg
Klicka på bilden för att öppna PDF:en


Varför är det viktigt att anmäla brott?
  - Din anmälan kan förhindra att fler drabbas, du kan stoppa återfall i brott.
  - Din anmälan möjliggör lagföring och skadestånd.
  - Din anmälan ger ett statistiskt underlag för brottsanalyser.

Och kom ihåg:
Det behöver inte vara brottsoffret själv som anmäler brottet. Det räcker med att polisen får kännedom om det.

Att tänka på vid anmälan
  - När, var och hur inträffade brottet?
  - Spara all information/bevisning som finns på t.ex. din dator, mobiltelefon, dagbok etc.
  - Finns det vittnen? Lämna namn och telefonnummer till personer som hört eller sett något. 


Brottsförebyggande tips
Trängsel gynnar ficktjuvar och bedragare. Skydda därför din bankkortskod och förvara plånbok eller bankkort svåråtkomligt.

Se upp för bluff företag, falska annonser och erbjudanden på Internet. Gör lite efterforskningar om företaget/webbsidan innan du handlar.

Om du drabbas: Gör en polisanmälan via 114 14 eller på polisen.se.

Tips om all typ av brottslighet lämnas också via 114 14. Du behöver inte uppge ditt namn.

Därför kan signalement vara knapphändiga
Att lämna ut signalement är förknippat med risker att förstöra för den fortsatta utredningen och den kommande rättegången. 

Vittnens beskrivningar skiljer sig ofta åt, trots att de sett samma person.
Ibland har den brottsdrabbade svårt att minnas.  

Saknar Du någon information?
Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2017-11-29