POSOM - stöd vid kris

POSOM är en förkortning av "psykiskt och socialt omhändertagande". POSOM arbetar med att ta hand om personer i olika typer av kriser. Personernas som ingår i POSOM:s operativa ledningsgrupp kommer bland annat från Svenska kyrkan, polisen, kommunens och landstingets verksamheter och Räddningstjänsten och består också av frivilliga stödpersoner.

POSOM-gruppen kallas in av brandbefäl i beredskap vid större olyckshändelser och katastrofer, där samhällets ordinarie resurser inte räcker till. Du kan kontakta Räddningstjänsten om du anser att det finns ett behov av POSOM-gruppens arbete.

Personerna i POSOM-gruppen arbetar med akut hjälparbete, när de blir kallade. De kan till exempel:

Ta hand om chockade människor
Hjälpa till med inkvartering, mat, kläder
Lösa praktiska problem
Ta hand om anhöriga
Ringa telefonsamtal, exempelvis "ring hem och tala om att jag är oskadd"
Sitta hos drabbade som väntar på besked
Ordna kaffe, varm filt med mera.
Skydda drabbade från massmedia och nyfikna
Sysselsätta och ta hand om barn
Bemanna jourtelefon

Denna sida uppdaterades 2014-03-11 av agneta