Kontakt

Dela sidan på sociala medier

Vindkraft

vindparkbild.jpg

Högtjärns klack - 7 verk, 145 meter höga

Sedan 2014 snurrar sju vindkraftverk norr om Garpenberg. De är uppförda av Dala Vind och Hedemora Energi. Hedemora kommun, Hedemorabostäder och Hedemora Energi äger vindkraftsandelar som täcker verksamheternas och fastigheternas energibehov. Fakta om vindsnurrorna kan du läsa här: vindparkskylt_Hogtjarnsklack_1.pdf


Tjärnäs - 27 verk, 200 meter höga

E.ON Wind Sweden AB ansöker hos länsstyrelsen Dalarna om tillstånd enligt 9 kap miljöbalken för uppförande och drift av högst 27 vindkraftverk i ett område cirka 2 km söder om Hofors (projekt Tjämäs). Hela området är indelat i 6 st etableringsområden, varav 3 etableringsområden berör Hedemora kommun. I dessa finns förslag om 6 st vindkraftverk inom Hedemora kommun.

Flera intressenter i Stjärnsundsområdet har protesterat.


Miljö-och samhällsbyggnadsnämndens beslut 2015-01-28:
"Miljö-och samhällsbyggnadsnämnden avstyrker etableringsområde 6 ur ansökan. Detta med hansyn till risker för bland annat fladdermössen, naturvärdena invid och delvis på Ballsberget samt närheten till bebyggelsen. De kompletteringar som begärdes och har redovisats förändrar inte uppfattningen att Ballsberget bör utgå ur ansökan."  Läs hela ärendet
Kopia av beslut skickas till Länsstyrelsen Dalarna.


Länsstyrelsen Dalarna har en regional vindkraftsplanering. På deras hemsida
finns mer information bland annat om hur fåglar, fladdermöss och människors
hälsa påverkas av vindkraftverk.

Saknar Du någon information?
Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2015-02-24