Kontakt

Myndighetsgrupp LSS

Biståndshandläggare LSS-SoL

Elisabeth Netzel                  
Tfn: 0225-341 95                  
E-post: elisabeth.netzel@hedemora.se

Dela sidan på sociala medier

Ansökan om LSS insatser

Vad kan man ansöka om?
Insatserna för stöd och service som man kan ansöka om är personlig assistent, ledsagning, kontaktperson, avlösarservice, korttidsvistelse, korttidstillsyn, daglig verksamhet eller boende

Hur ansöker man?
För att få stöd eller ansöka om plats på ett boende måste du göra en ansökan till kommunen. Det är kommunens biståndshandläggare som sedan gör en behovsbedömning tillsammans med dig..

Man kan skriva ansökan själv eller med hjälp av någon annan, som till exempel en anhörig eller en distriktssköterska.

Ansökningsblankett

 

Saknar Du någon information?
Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2017-12-07