Kontakt

Uppföljning

Hållbarhetsstrateg
Angela Poroli
Tfn: 0225-341 99
angela.poroli@hedemora.se

 Besök: Receptionen
             Hökargatan 6
             Hedemora

Dela sidan på sociala medier

Uppföljning

Boy, watching nature, in a golden field of wheat 

Uppföljning av Sveriges miljökvalitetsmål

De nationella miljökvalitetsmålen följs upp årligen, och vart fjärde år görs en fördjupad utvärdering. Varje statlig myndighet ansvarar för uppföljningen av sina miljökvalitetsmål. Naturvårdsverket lämnar en samlad redovisning till regeringen.

miljomal-top-punktse-369x80px.jpg  

Uppföljning av Sveriges miljömål

Även landets länsstyrelser arbetar med och följer upp de nationella miljökvalitetsmål som är relevanta och angelägna.

liggande-logga.jpg

Länsstyrelsen Dalarnas uppföljning


Ekokommunernas uppföljning

De gröna nyckeltalen är ett verktyg i ekokommunernas arbete för en hållbar utveckling. Syftet med nyckeltalen är att varje år följa och jämföra miljöutvecklingen i ekokommunerna. Varje ekokommun ansvarar för att lämna in underlag till nyckeltalen. Hur Hedemora ligger till kan du läsa i länken nedan.

17888_84838_SEKOM.jpg
Gröna nyckeltal 


Sida uppdaterad 2018-03-26