Kontakt

Dela sidan på sociala medier

E-TJÄNSTER/ BLANKETTER

Saknar du någon blankett kan du söka blankettarkiv.
Meddela om du hittar felaktigheter till information@hedemora.se.

 

Miljö & Samhällsbyggnad

Bygg
 • Anmälan ej bygglovspliktig åtgärd
 • Anmälan Kontrollansvarig
 • Ansökan - enklare ärenden/kompletteringsåtgärder
 • Ansökan om bygglov
Livsmedel, alkohol, tobak och läkemedel
 • Ansökan/anmälan av livsmedelsanläggning
Miljö
 • Nedgrävning av avliden häst
 • Anmälan om kompostering av hushållsavfall

Näringsliv & arbete

Lokaler
 • Lediga företagslopkalerlokaler i Hedemora kommun

Stöd & omsorg

Ansökan

Barn & utbildning

Förskola, familjedaghem och fritids
Grundskolan
Gymnasium
 • Ansökan om inackorderings- och resebidrag
 • Anmälan/avanmälan specialkost
Vuxenutbildning
 • Ansökan till vuxenutbildning
Musikskolan
 • Anmälan musikskolan
För personal
 • Anmäl/Avanmäl specialkost, personal

Se, göra och uppleva

Föreningar
Evenemang

Överförmyndare

Anmälan-intresseanmälan
 • Intresseanmälan god man/förvaltare
 • Intresseanmälan god man för ensamkommande barn
 • Anmälan till överförmyndare
Förmyndare
Gode män och förvaltare
 • Förteckning över tillgångar och skulder

Politik och delaktighet

Så kan du påverka
Sida uppdaterad 2017-09-13