Kontakt

Kontakt

Ring oss 0225-340 56 alt. kommunens växel 0225-340 00                     
                     
                      
RECEPTIONENS ÖPPETTIDER måndag - fredag 10:00 – 12:00, 13:00 – 15:00

Handläggarnas telefontid måndag - fredag 11:00-12:00

Ehetschef - Vuxensektionen
Lena Abrahamsson - 0225 - 340 37
lena.abrahamsson@hedemora.se

FAX 0225 - 340 57
Besök: Hökargatan 8
Postadress: Box 201, 776 28 Hedemora
socialkontoret@hedemora.se

Dela sidan på sociala medier

Hur går en utredning till?

När du vänder dig till socialtjänsten får du kontakt med en socialsekreterare som berättar hur en utredning går till.


Om du vill ha hjälp och stöd görs en utredning, genom att socialsekreteraren ställer frågor om ditt missbruk och din livssituation i övrigt. Syftet med utredningen är att få en helhetsbild av din livssituation för att kunna erbjuda dig rätt behandling.


Du har dessutom rätt att ta del av allt skriftligt material som finns om dig. Huvudregeln är att alla handlingar som berör dig förstörs fem år efter avslutad kontakt. Ingen utomstående får ta del av handlingarna utan att samtycke finns från den enskilde (undantag kan dock finnas). Det som skrivs förvaras på ett betryggande sätt.

Beslut

När du ansöker om hjälp har du alltid rätt att få ett beslut på din ansökan. Om du inte får din ansökan beviljad får du ett skriftligt avslagsbeslut som du har rätt att överklaga. 

Kontakta socialtjänsten för vidare information.

 

Saknar Du någon information?

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2018-01-16