Kontakt

Kontakta Hedemora kommun

Tfn: 0225-340 00
Tfn-tider: 8:00-12:00, 13:00-17:00
E-post: Kommun@hedemora.se
Öppet: 9:00-16:00

Besök: Receptionen
           Hökargatan 6
           Hedemora

Dela sidan på sociala medier

Medborgarförslag

Du som är folkbokförd i Hedemora kommun kan lämna egna förslag till kommunfullmäktige (medborgarförslag). Det innebär att även barn, ungdomar och personer som saknar rösträtt får lämna in förslag.
Medborgarförslag är en möjlighet att lämna synpunkter eller komma med idéer som rör någon av kommunens verksamheter.

 • Förslag som har att göra med myndighetsutövning mot enskild kan inte behandlas, exempelvis socialbidrag och bygglov.
   
 • Förslaget får inte avse ärenden som har odemokratisk eller rasistisk innebörd, strider mot lag eller annan författning.
   
 • Ett medborgarförslag kan bara innehålla ett ämne. Du kan givetvis lämna in flera förslag.
   
 • Medborgarförslag anmäls på nästa sammanträde med kommunfullmäktige. Den som lämnat förslaget har då möjlighet att presentera det. Fullmäktigeledamöterna ges möjlighet att ställa frågor om förslaget.
   
 • Fullmäktige kan överlåta till kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ärendet. Förslagsställaren ska underrättas om vilken nämnd som i fortsättningen kommer att handlägga ärendet.

 • Inom ett år från det att förslaget anmälts ska beslut fattas om förslaget.
Saknar Du någon information?

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2017-09-05