Kontakt

Planingenjör
Carina Jacob
Telefon: 0225-340 95
E-post:carina.jacob@hedemora.se

Planarkitekt
Sara Wik
Telefon: 0225-340 78
E-post: sara.wik@hedemora.se

Dela sidan på sociala medier

Brunnsjöliden

processpil_brunnsjoliden.jpg

Detaljplanen berör i huvudsak Brunnsjöliden, Syllen (10, 12 och 13) och strandområdet. Syftet med planändringen är att möjliggöra för ny bostadsmark, fotbollsplan och servicebyggnad för idrotten, fastighetsreglering samt utveckla strandområdet nordöstra del.

Detaljplanen ska vara en del i att utveckla Hedemora kommun mer hållbart och skapa gröna offentliga allmänna ytor för alla. Där man bevarar de ekosystemtjänster som finns men därtill låta staden växa. De hälsofördelarna vi får från naturen, bl.a. ökat välbefinnande bättre koncentration, minskat stress, lägre sjuktal samt förbättrad effekt av fysisk träning.

Handlingar

TIDIG MEDBORGARDIALOG
Sammanfattningen av medborgardialogen (pdf, öppnas i nytt fönster)
Sammanfattningen av inkomna synpunkter och idéer (pdf, öppnas i nytt fönster)

SAMRÅD
Planbeskrivning (pdf, öppnas i nytt fönster)
Plankarta (pdf, öppnas i nytt fönster)

GRANSKNING
Planbeskrivning (pdf, öppnas i nytt fönster) 
Plankarta (pdf, öppnas i nytt fönster) 
Samrådsredogörelse (pdf, öppnas i nytt fönster)

ANTAGANDE
Planbeskrivning (pdf, öppnas i nytt fönster)
Plankarta (pdf, öppnas i nytt fönster)
Granskningsutlåtande (pdf, öppnas i nytt fönster)
Underättelse (pdf, öppnas i nytt fönster)

GENOMFÖRDA UTREDNINGAR
Naturvärdesinventering (pdf, öppnas i nytt fönster)
Geoteknisk undersökning (pdf, öppnas i nytt fönster)
Vibrationsutredning (pdf, öppnas i nytt fönster)

Saknar Du någon information?

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2017-10-19