Kontakt

Planarkitekt
Sara Wik
Telefon: 0225-340 78
E-post: sara.wik@hedemora.se

Planingenjör
Carina Jacob
Telefon: 0225-340 95
E-post:carina.jacob@hedemora.se

Dela sidan på sociala medier

Rensbo 1:30

 processpil_rensbo.jpg

Detaljplanen berör del av Rensbo 1:30. Området ligger på norrsidan av Rensboberget och sträcker sig ner till Rensboviken och möter strandkanten med en kil. Fastigheten är långsmal med tät skog på sidorna. Området är i stort avverkad från vegetation. Området är ej tidigare detaljplanelagt. Syftet med att ta fram en detaljplan är att möjliggöra för ny fritidsbebyggelse.

Handlingar

SAMRÅD
Planbeskrivning (pdf, öppnas i nytt fönster)
Plankarta (pdf, öppnas i nytt fönster)

GRANSKNING
Planbeskrivning (pdf, öppnas i nytt fönster)
Plankarta (pdf, öppnas i nytt fönster)
Samrådsredogörelse (pdf, öppnas i nytt fönster)

ANTAGANDE
Planbeskrivning (pdf, öppnas i nytt fönster)
Plankarta (pdf, öppnas i nytt fönster)
Granskningsutlåtande (pdf, öppnas i nytt fönster)
Antagandebrev (pdf, öppnas i nytt fönster)

GENOMFÖRDA UTREDNINGAR
Behovsbedömning (pdf, öppnas i nytt fönster)
Naturvärdesinventering (pdf, öppnas i nytt fönster)
Geoteknisk undersökning (pdf, öppnas i nytt fönster)  

Saknar Du någon information?

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2017-09-11