Kontakt

Dela sidan på sociala medier

Kulturpris, ledarpris och miljöpris 2017

Gammelgard_HDA_7.JPG

Nu är det dags att nominera kandidater till årets kulturpris, ledarpris och miljöpris.

Hedemora kommuns kulturpris och ledarpris 2017

Bildningsnämnden har till uppgift att verka för ett rikt kultur- och fritidsliv i kommunen. I
uppdraget ingår att dela ut pris för kultur- och fritidsinsatser. Kommunfullmäktige delar vid
årets sista sammanträde ut pris för insatser inom kultur- och fritid, utifrån beslut i bildningsnämnden.

Lämna skriftligt förslag på personer eller föreningar som är värda uppmuntran för sitt kultureller
fritidsarbete till bildningsförvaltningen senast den 27 oktober 2017.

För mer information se: hedemora.se/kultur-och-ledarpris

Skicka förslag med skriftlig motivering till:
Bildningsförvaltningen, Box 201, 776 28 Hedemora kommun
pernilla.larsson@hedemora.se

Hedemora kommuns miljöpris 2017

Priset delas ut till personer bosatta i Hedemora kommun och/eller organisationer verksamma
inom kommunen, som på ett förtjänstfullt sätt arbetat för att främja hållbar utveckling i
kommunen. Med hållbar utveckling kan insatser inom miljövård, naturvård och folkhälsa
räknas in. Även insatser mot energifrämjande och byggnadskulturella åtgärder kan anses
utgöra skäl för tilldelandet av priset.

Lämna skriftliga förslag på personer, organisationer etc. som är värda uppmuntran för sitt
miljövårdsarbete till miljö- och byggnadsförvaltningen senast den 27 oktober 2017.

Upplysningar: hedemora.se/miljopris

Skicka förslag med skriftlig motivering till:
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Box 201, 776 28 Hedemora
miljoochbyggkontoret@hedemora.se

Saknar Du någon information?

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2017-10-10