Kontakt

 

Överförmyndarjurist/samordnare
Ann-Christine Östlund Bäckehag 
0225-341 72 

Överförmyndarhandläggare
Inger Annestrand-Jönsson
0225-341 71

Överförmyndarhandläggare (föräldraledig)
Angelica Eriksson Nordqvist
0225-341 12

Assistent
Marja Lindblom Liljekvist
0225-341 11 

Till kommunens växel: 0225-340 00

Telefontider
Måndagar 10:00-12:00
Onsdagar 10:00-12:00
Torsdagar 13:00-15:00 


E-post
overformyndarkansli@hedemora.se 

Fax
0225-341 00

 

Dela sidan på sociala medier

V-Dala överförmyndarsamverkan


V-Dala_Overformyndarsamverkan_rod.jpg

Aktuellt

Uppskrivning av ålder för ensamkommande barn - åldersbedömning

V-Dala överförmyndarkansli har fått kännedom om att Migrationsverket har skickat ut skrivelser till gode män som har barn som ska åldersbedömas. I skrivelserna framgår att gode mannen ska delta vid läkarbesöket, då provtagning görs för åldersbedömning. Om besöket hos sjukvården endast handlar om provtagning, anser V-Dala överförmyndarkansli att det är att jämföra med ett vanligt läkarbesök, varför det inte ligger inom ramen för gode mannens uppdrag. Det är istället hvb-boendet, familjehemmet eller någon annan som socialtjänsten utser som ska följa med barnet på detta. Om besöket även handlar om andra saker, får ni som gode män kontakta överförmyndarkansliet innan besöket. Då får överförmyndarkansliet göra en bedömning huruvida besöket är inom ramen för godmanskapet eller inte.

Ny arbetsfördelning på V-Dala överförmyndarkansli fr o m 1 februari 2017

Från och med 1 februari 2017 kommer arbetsfördelningen att ändras vid V-Dala överförmyndarkansli. Vid frågor, kontakta respektive handläggare. Handläggarna kommer att ha följande arbetsområden:

Godmanskap enligt 11:4 FB, Avesta kommun                             Angelica Eriksson Nordqvist
Godmanskap enligt 11:4 FB, Hedemora kommun                       Terhi Lehtinen Andersson
Godmanskap enligt 11:4 FB, Norbergs kommun                         Inger Annestrand-Jönsson

Förvaltarskap enligt 11:7 FB, alla tre kommunerna                     Torbjörn Granström

EKB och SFV, Avesta kommun                                                    Torbjörn Granström
EKB och SFV, Hedemora kommun                                              Inger Annestrand-Jönsson
EKB och SFV, Norbergs kommun                                                Angelica Eriksson Nordqvist 
EKB = Ensamkommande barn
SFV = Särskilt förordnade vårdnadshavare

Förmyndarskapsärenden, Avesta kommun                                 Terhi Lehtinen Andersson
Förmyndarskapsärenden, Hedemora kommun                            Inger Annestrand-Jönsson
Förmyndarskapsärenden, Norbergs kommun                              Inger Annestrand-Jönsson

Tillfälliga godmanskap 11:1-3 FB, Avesta kn                               Terhi Lehtinen Andersson
Tillfälliga godmanskap 11:1-3 FB, Hedemora kn                          Inger Annestrand-Jönsson
Tillfälliga godmanskap 11:1-3 FB; Norbergs kommun                  Inger Annestrand-Jönsson

Kontaktuppgifter, se nedan.

Tolk

Hedemora kommun har upphandlat tolkservice hos Borlänge Tolkförmedling och Avesta- och Norbergs kommuner hos Semantix. Endast dessa organisationer/företag får därför användas för tolkuppdrag av ställföreträdare med uppdrag i Hedemora kommun respektive Avesta- och Norbergs kommuner. Vid frågor kontakta V-Dala överförmyndarkansli.

                                        ______________________________

                             Välkommen till V-Dala överförmyndarsamverkan!

Enligt föräldrabalken (lag) ska det i varje kommun finnas en överförmyndare eller överförmyndarnämnd med uppgift att utöva tillsyn över förmyndare, förvaltare och gode män. Fr o m 1 januari 2015 finns det en vald överförmyndare i vardera kommuner - Avesta, Hedemora och Norberg. Till sin hjälp har överförmyndarna ett gemensamt överförmyndarkansli, V-Dala överförmyndarkansli. Själva samverkan heter V-Dala överförmyndarsamverkan. Överförmyndaren i varje kommun utses av respektive kommunfullmäktige och står under tillsyn av Länsstyrelsen.


Överförmyndare i Avesta kommun, Rune Olsson
Överförmyndarens ersättare i Avesta kommun, Christina Florén

Överförmyndare i Hedemora kommun, Kurt Hjertton
Överförmyndarens ersättare i Hedemora kommun, Lars Ekblom

Överförmyndare i Norbergs kommun, Per-Gunnar Rudolfsson
Överförmyndarens ersättare i Norbergs kommun, Sven Bergman 

Kansliet har följande expeditions- och telefontider.

Expeditionstider:

Avesta, Stadshuset, Corneliusgatan 16 

Onsdagar, kl. 10:00-12:00 (jämna veckor)
Onsdagar, kl. 14:00-16:00 (ojämna veckor) 

Norberg, Kommunhuset, Malmgatan 7

Onsdagar, kl. 10:00-12:00 (ojämna veckor)
Onsdagar, kl. 14:00-16:00 (jämna veckor)

Hedemora, Callerholmsgatan 3

Torsdagar, kl. 10.00-12.00
Tiderna gäller helgfria dagar. Tiderna gäller inte heller dag före röd dag från kl. 13:00.  
Efter kontakt med överförmyndarkansliet går det även att boka besök vid andra tider än ovanstående.

Personalen på V-Dala överförmyndarkansli nås per telefon under kontorstid vardagar 08.00 - 12.00 13.00 - 16.30 med förbehåll för andra åtaganden. 

Hedemora kommuns växel 0225-34 000

Ann-Christine Östlund Bäckehag, överförmyndarjurist/enhetschef, 0225-34 172
Inger Annestrand-Jönsson, handläggare, 0225-34 171
Angelica Eriksson Nordqvist, handläggare, 0225-34 112 
Torbjörn Granström, handläggare, 0225-34 115
Terhi Lehtinen Andersson, handläggare, 0225-34 173 
Marja Lindblom Liljekvist, assistent, 0225-34 111
Sara Stille, vik handläggare, 0225-34 174 

E-post: overformyndarkansli@hedemora.se

Postadress:
V-Dala överförmyndarkansli alt V-Dala överförmyndarsamverkan 
Box 201
776 28 Hedemora 

Hemsida:
www.hedemora.se > Stöd & Omsorg > V-Dala överförmyndarsamverkan

 

Saknar Du någon information?

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2017-03-28