Kontakt

Ung livsstil i Hedemora

logo_final.png

Stor satsning på Ung livsstil i Hedemora

 

Alla skolelever i årskurs 7 i Hedemora får i september ett erbjudande om att delta i en satsning som ska uppmuntra dem att ta ställning mot tobak, alkohol och droger under högstadietiden.

 

Satsningen sker i nära samarbete mellan Hedemora kommun och Södra Dalarnas Sparbank och innebär att eleverna som börjar högstadiet erbjuds olika attraktiva förmåner i form av rabatter på caféer och i affärer i Hedemora, om man i samråd med förälder tecknar en särskild överenskommelse som gäller under hela högstadietiden. Dessutom kommer en hel del fritidsaktiviteter arrangeras och utlottningar kommer att ske, bland annat har eleverna möjlighet att vinna körkort.

 

Hedemora kommun och Södra Dalarnas Sparbank har en gemensam förhoppning om att en hög andel av de nyblivna 7:orna och deras föräldrar ska välja att delta i Ung livsstil och att det ska ge positiva upplevelser och långsiktiga hälsoeffekter.


Förmåner för elever som är med i Ung Livsstil i Hedemora kan du läsa om på Södra Dalarnas Sparbanks hemsida här


 

Startsida

 
Denna sida uppdaterades 2014-10-09 av amanda hedin