Kontakt

 

Hållbarhetsstrateg
Angela Poroli Eriksson
tel 0225-341 99 
angela.poroli.eriksson@hedemora.se


Till kommunens växel: 0225-340 00

Dela sidan på sociala medier

Folkhälsa (socialt perspektiv)

Hälsa på lika villkor - folkhälsoarbetet i Hedemora kommun

God livskvalitet och god omsorg är några av ledorden i ambitionen att människor ska välja att bo i kommunen. Detta ska avspeglas i folkhälsoarbetet och bidra till att kommunens hälsoprofil förstärks.

Hälsoläget 
bland Hedemora kommuns invånare följer till allra största del den utveckling som gäller för övriga landet och i synnerhet i kommuner med samma storlek och betingelser. Hälsoläget är generellt bra och förbättras allt mer – men skillnaderna i människors hälsa ökar, främst genom att de sociala och ekonomiska skillnaderna ökar.

Kommunens stora mottagande av asylsökande
är dock en faktor som skiljer Hedemora från många andra kommuner eftersom flertalet av dessa människor befinner sig i en hälsomässigt mycket utsatt situation, främst psykiskt.

De elva nationella folkhälsomålen
utgör utgångspunkt för det hälsofrämjande arbetet, men med prioritering av barn- och ungas uppväxtvillkor, delaktighet och inflytande, fysisk aktivitet och arbetet mot användande av tobak, alkohol och droger.

De sju landmärkena
använder kommunen tillsammans med landstinget som riktmärken för hälsa och hållbar utveckling. Det är ett nära samarbete med Landstingets hälsofrämjande arbete – hälsa på lika villkor och hållbar utveckling.

Under 2014 ägnas särskild uppmärksamhet åt att förstärka samverkan i insatser kring barn- och ungas psykiska hälsa.

Saknar Du någon information?

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2018-01-17