Kontakt

Dela sidan på sociala medier

Integration

Flyktingsituationen i världen innebär att fler söker skydd i Sverige och i Hedemora. Det är på kort sikt en utmaning, men framförallt en möjlighet då människor med kraft och kompetens flyttar hit och bidrar till att utveckla Hedemora. För att möjligheten ska tillvaratas arbetar kommunen utifrån en integrationspolicy som utgår ifrån den svenska integrationspolitiken.

Målet för svensk integrationspolitik är lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter, oberoende av nationell, etnisk eller kulturell bakgrund. Målen i den svenska integrationspolitiken ska huvudsakligen uppnås inom de generella strävanden och mått som gäller för hela befolkningen, oavsett födelseland eller etnisk bakgrund.

Regeringen har fastställt ett antal strategier för det nationella integrationsarbetet, där de övergripande strategierna är stöd och möjligheter till arbete och att skapa kvalitet och likvärdighet i skolorna. Svenskundervisning är en central del i detta.                                                                       

Totalt finns det sju prioriterade områden/strategier där ansträngningar ska göras för att nå målsättningen med den nationella integrationspolitiken.

-          Snabbare introduktion för nyanlända

-          Mera arbete och entreprenörskap

-          Bättre resultat och likvärdighet i skolan

-          Bättre språkkunskaper och mera möjligheter till vuxenutbildning

-          Effektiva antidiskrimineringsinsatser

-          Utveckling av tätorter med ökande socialt utanförskap

-          Gemensamma grundvärderingar i ett samhälle med ökad mångfald
 

Hur gör vi i Hedemora?

Den kommunala integrationspolicyn ska utgå från dessa sju nationella områden, med särskilt fokus på arbete och utbildning. Utgångspunkten är att: ge möjligheter. Invandring till kommunen bidrar på ett positivt sätt till kommunens befolkningsutveckling och kan ha stor betydelse för kommunens framtid. Det är därför viktigt att tillvarata nyanlända människors kompetenser. I Hedemora kommun råder nolltolerans mot rasism, främlingsfientlighet och diskriminering. Alla invånare ska mötas med respekt och känna sig välkomna och behövda.  Integrationsarbetet är en ständigt pågående och ömsesidig process som löpande berör stora delar av kommunens verksamhet.

Saknar Du någon information?

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2017-08-25