Kontakt

Jämställdhet

Mångfaldsstrateg
Maria Lundgren                                          
0225-341 55
maria.lundgren@hedemora.se

 

Till kommunens växel: 0225-340 00
Dela sidan på sociala medier

Jämställdhet Hedemora kommun

Utvecklingsarbetet JÄMT i Hedemora fortsätter

Vårt utvecklingsarbete startade 2010 och håller oförtrutet på. Politiken har beslutat att all individbaserad statistik ska redovisas könsuppdelat och att jämställdhet ska vara ett av tre fokusområden.

Vidare ska det finnas könskonsekvensbeskrivningar i våra tjänsteskrivelser när dessa berör kvinnor och män, flickor och pojkar. Det gör faktiskt mycket av en kommuns arbete.

Idag har alla förskolor och en skola gått På lika villkor, en tre
terminer lång jämställdhetsutbildning. Till hösten börjar återstående kommunala F-6-skolor sin resa mot en mer jämställd skola.

Mycket återstår att göra men vi är en kommun som aktivt arbetar med
jämställdhet.


Allt vårt arbete utgår från de jämställdhetspolitiska målen som antogs 2006 av Riksdagen.

"Målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv." Under det övergripande målet finns fyra delmål:

  • Jämn fördelning av makt och inflytande
  • Ekonomisk jämställdhet
  • Jämn fördelning av det obetalda hem-och omsorgsarbetet
  • Mäns våld mot kvinnor ska upphöra

På lika villkor - ett certifieringskoncept som startade i Falun redan 1994. Grundaren till På lika villkor heter Rita Liedholm. 2006 togs ett beslut i Hedemora att alla våra skolor och förskolor ska jämställdhetsmärkas.
 

Jämställdhetsplaner finns för medarbetarna både som ett koncernövergripade dokument och nedbrutet till att gälla alla våra förvaltningar och bolag. Varje år görs lönekartläggning och handlingsplaner. Dessutom har vi handlingsplaner för att motverka sexuella trakasserier och andra trakasserier samt Våld i nära relationer.

Ansvariga för att driva utvecklingsarbetet JÄMT i Hedemora är vi alla som arbetar i Hedemora kommun, samt förstås utvecklingsarbetets ägare, kommunledning och politiker.

Den årliga uppföljningen av Hedemora kommuns handlingsplan för CEMR, Den Europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå 2011-2016.

Rapport CEMR 2014

Reviderad handlingsplan för CEMR

Hedemoras jämställdhetsplan

Handlingsplan rörande sexuella trakasserier

Handlinsplan rörande kränkande särbehandling

Saknar Du någon information?

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2017-11-16