Ansökan om äldreomsorg

Vad kan man ansöka om?

Enligt Socialtjänstlagen kan du ansöka om olika stöd, exempelvis; hjälp i hemmet (hemtjänst), ledsagning, kontaktperson, avlösarservice, korttidsvistelse,  trygghetslarm, dagverksamhet för personer med demenssjukdom, tillsyn (fysisk eller digitalt via kamera) eller särskilt boende när hjälp i hemmet är otillräckligt.

Hur ansöker man?

Du som är i behov av hjälp kan ansöka muntligt i kontakt med kommunens biståndshandläggare. Du kan också ansöka skriftligt med stöd av nedanstående blanketter. Det är kommunens biståndshandläggare som sedan gör en bedömning utifrån dina behov.

Dina närstående kan vara behjälplig att fylla i en skriftlig ansökan, men du själv måste skriva under den.

Fyll i:

Ansökningsblankett om plats på vård- och omsorgsboende, även kallat särskilt boende.


Ansökningsblankett om du vill ansöka om hjälp i hemmet, det vill säga övriga insatser förutom en plats på ett boende, exempelvis trygghetslarm, dagverksamhet för dementa, fjärrtillsyn m.m.

Ansökningsblankett tillfällig vistelse i Hedemora kommun om insatser vid tillfällig vistelse i Hedemora kommun.


Spara ner eller skriv ut blanketten och skicka in. Du kan ringa, skriva eller skicka e-post till oss – se kontaktuppgifterna under kontaktfliken ovan.

Hur görs bedömningen av mina behov?

För att göra en bedömning av dina behov av från kommunen så kontaktar biståndshandläggaren dig. Ofta görs ett hembesök.
Vid hembesöket kan en anhörig, en vän eller annan närstående närvara om du vill.

Det vi behöver veta om dig är:

  • Behov och önskemål
  • Boende
  • Sociala situation 
  • Egen förmåga
  • Hälsotillstånd 
  • Problem i daglig livsföring

Ibland kan det vara nödvändigt att vi hämtar uppgifter om dig från till exempel sjukvården för att kunna bedöma dina behov, detta får vi bara göra med ditt medgivande. Uppföljningar av din situation sker vanligen genom telefonkontakt.

Har du synpunkter på din kontakt med äldreomsorgen kan du enkelt lämna dina synpunkter här.

Om du vill överklaga ett beslut så är det Förvaltningsrätten som avgör. Biståndshandläggaren hjälper dig med överklagan.

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2021-04-09
Skriv ut

Biståndshandläggare SoL

Jimmy Persson                    
Tfn: 0225-340 15                 
E-post: jimmy.persson@hedemora.se

Elin Torrång
Tfn: 0225-340 18
E-post: elin.torrang@hedemora.se

Evelina Sandbäck
Tfn: 0225- 341 46
E-post: evelina.sandback@hedemora.se

Evy Fjällstedt
Tfn: 0225-347 79
E-post: evy.fjallstedt@hedemora.se

Rickard Andersson          
Tfn:0225-340 20                   
E-post: rickard.andersson@hedemora.se