Ansökan om äldreomsorgEn ung hand håller om en äldre hand

Vad kan jag ansöka om?

Enligt Socialtjänstlagen kan du ansöka om olika stöd, exempelvis; hjälp i hemmet (hemtjänst), ledsagning, kontaktperson, avlösarservice, korttidsvistelse,  trygghetslarm, dagverksamhet för personer med demenssjukdom, tillsyn (fysisk eller digitalt via kamera) eller särskilt boende när hjälp i hemmet är otillräckligt.

Hur ansöker jag?

Du kan ansöka muntligt i kontakt med kommunens biståndshandläggare. Du kan också ansöka skriftligt med stöd av nedanstående blanketter. Det är kommunens biståndshandläggare som sedan gör en bedömning utifrån dina behov.

Dina närstående kan vara behjälpliga att fylla i en skriftlig ansökan, men du själv måste skriva under.

Ansökningsblankett insatser enligt Socialtjänstlagen 

Om du endast vill ansöka om trygghetslarm och har bank-ID kan du ansöka via vår e-tjänst

E-tjänst för trygghetslarm

Tillfällig vistelse i Hedemora

Om du ska vistas tillfälligt i Hedemora och har hjälp i din hemkommun kan du ansöka om tillfällig hjläp under din vistelse

Ansökningsblankett tillfällig vistelse i Hedemora kommun


Spara ner eller skriv ut blanketten, fyll i och skicka in. Om du hellre vill ringa kan du kontakta en biståndshandläggare, de har telefontid måndag-fredag 8.00-9.30 och näs via kommunens växel på telefonnummer 0225-340 00. 

Hur görs bedömningen av mina behov?

Oftast gör biståndshandläggaren ett hembesök där ni pratar om dina behov. Vid hembesöket kan en anhörig, en vän eller annan närstående närvara om du vill. Bland annat pratar ni om:

  • Behov och önskemål
  • Boende
  • Sociala situation 
  • Egen förmåga
  • Hälsotillstånd 
  • Problem i daglig livsföring

Ibland kan det vara nödvändigt att vi hämtar uppgifter om dig från till exempel sjukvården för att kunna bedöma dina behov, detta får vi bara göra med ditt medgivande. Uppföljningar av din situation sker vanligen genom telefonkontakt.

Om du vill överklaga ett beslut så är det Förvaltningsrätten som avgör. Biståndshandläggaren hjälper dig med överklagan.

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2021-05-04

Biståndshandläggare SoL
Telefontid måndag-fredag 8.00-9.30
Nås via kommunens växel på 0225-340 00