Avgifter i äldreomsorgen

I äldreomsorgen är avgiften inkomstprövad. Det betyder att ingen ska tvingas avstå vård och omsorg på grund av ekonomiska skäl.

Hur man i äldreomsorgen beräknar en avgift

För att kommunen ska kunna beräkna avgift, krävs att man lämnar uppgifter om sina inkomster och bostadskostnader. Detta kan man göra på blanketten Inkomstförfrågan för fastställande av avgifter inom Omsorgsförvaltningen.

Läs om hur man beräknar en avgift här.

Maxtaxa, förbehållsbelopp och rätten att överklaga

Den enskildes totala avgifter fastställs däremot enligt regler i Socialtjänstlagen (Kap. 8) genom förbehållsbelopp och maxtaxa men även genom rätten att överklaga, i första hand till förvaltningsrätten.

Autogiro på avgiften

För blankett om autogiro kontakta Ekonomiavdelningen via telefon: 0225-340 17. 

 

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2021-04-19

Ekonomihandläggare
Lena Engström
Tfn: 0225-340 07 
E-post: lena.engstrom@hedemora.se

Ekonomihandläggare

Nina Löveskog
Tfn: 0225 340 99
Epost: nina.loveskog@hedemora.se