Hjälp i hemmet

Geriatric nurse holding hand of old woman in rest home

Hjälp i hemmet finns för dig som på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning är i behov av hjälp för att du ska kunna bo kvar ehmma och leva ett tryggt och självständigt liv.

Hemtjänst

Hemtjänst kan vara allt från servicetjänster några timmar per månad till omfattande omvårdnad med insatser flera gånger per dygn. Du och hemtjänstpersonalen planerar tillsammans hur insatserna ska utformas. Exempel på vad hjälpen kan bestå i är: personlig omvårdnad, hemsysslor, inköp och ärenden samt hemleverans av mat. 

Trygghetslarm

För att kunna känna trygghet i den egna bostaden kan ett trygghetslarm vara till hjälp. Genom larmet är det möjligt att snabbt få kontakt med personal vid alla tider på dygnet.

Larmet bärs som ett armband eller halsband och aktiveras med en knapptryckning. Personen som svarar på larmet gör en första bedömning av ditt behov av hjälp. Ibland räcker det med en telefonkontakt och i andra fall kan personalen komma hem till dig. 

Har du bank-ID kan du enkelt ansöka om trygghetslarm via vår e-tjänst.

E-tjänst - Ansöka om trygghetslarm

Digital tillsyn via kamera nattetid

Om du är i behov av tillsyn nattetid är digital tillsyn via kamera ett bra alternativ. Många störs av att få besök av omsorgspersonal mitt i natten och vaknar. Andra kan tycka att det är olustigt att någon kommer hem till en nattetid när man sover, men vill ha tryggheten att någon tittar till en och ser så att allt är bra.

Det är bara behörig personal som kan komma åt kameran och tillsynen sker endast vid i förväg bestämda tillfällen. Personalen ansluter till kameran hemma hos dig från en dator och kan se en rörlig bild, vanligtvis av sängen. Ingen inspelning sker.Skulle personalen upptäcka nåogt avvikande kan de ansluta till kameran en extra gång eller så görs ett personligt besök, detta enligt överenskommelse mellan dig och personalen.

Avlösarservice i hemmet

Om du har en anhörig som sköter om din omvårdnad och kontinuerliga tillsyn så kan denne få avlastning i hemmet för att kunna uträtta ärenden eller delta i aktiviteter utanför hemmet. Personal från hemtjänsten kan då lösa av din anhöriga under den tid din anhöiga är iväg.  

Ledsagarservice

Om du är i behov av stöd och hjläp för att klara förflyttning utomhus eller i samband med aktiviteter kan du ansöka om ledsagarservice. Det kan handla om att kunna genomföra besök hos vårdgivare eller vid en social aktivitet. 

Kontaktperson

En kontaktperson har som uppgift att hjälpa dig gällande personliga angelägenheter av enklare karaktär och bryta social isolering. En kontaktperson fungerar som en medmänniska och kan finnas där för dig som inte har andra närstående eller anhöriga. Kontakpersonen finns som stöd och  målsättningen är att du ska etablera sociala relationer och kunna leva ett självständigt liv. 

Ansöka om insatser

För att få reda på om du har rätt till stöd och hjälp kan du vända dig till en biståndshandläggare som ger dig mer information. Du kan också ansöka skriftligt. 

Ansökan om äldreomsorg

Din ansökan utreds och biståndshandläggaren ger dig ett beslut om vilket stöd eller hjälp du är berättigad till.

Biståndshandläggarna har telefontid måndag-fredag kl 8.00-9.30 och nås via kommunens växel på telefonnummer 0225-340 00. 

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2021-11-03