Korttids- och växelboende

 

Äldreomsorg - Korttids- och växelboende - ctl00_cph1_dcMain_po_1334_dc1334

 Korttids- och växelboende är båda tillfälliga boendeformer.

Korttidsboende

Korttidsboende är till för dig när du under en tid inte kan klara av att bo i ditt eget boende med hemtjänst utan behöver tillgång till vård och omsorg dygnet runt. Det kan till exempel vara efter en sjukhusvistelse i väntan på att du blir piggare och kan återvända hem och klara dig själv eller med hjälp från hemtjänsten. I andra fall kan det vara nödvändigt att bo på korttidsboendet medan du väntar på en permanent plats på särskilt boende. 

Växelvård

Växelvård innebär att du regelbundet växlar mellan att bo hemma och bo på korttidsboendet. Det kan vara för att anhöriga som vårdar dig i hemmet ska få möjlighet till vila. Växelboendet är ofta en övergång från hemtjänst till särskilt boende för den äldre. Detta är omställningar i livet som kan upplevas både som befriande och som svåra och då kan växelboende vara ett sätt att vänja sig. 

Ansöka om växelvård eller korttidsboende

För att få reda på om du har rätt till stöd och hjälp kan du vända dig till en biståndshandläggare, som ger dig mer information. Du kan också ansöka skriftligt. 

Ansökan om äldreomsorg

Din ansökan utreds och biståndshandläggaren ger dig ett beslut om vilket stöd eller hjälp du är berättigad till. 

Biståndshandläggarna har telefontid måndag-fredag 8.00-9.30 och nås via kommunens växel på telefonnummer 0225-340 00. 

Vinstragårdens korttidsboende

På Vinstragårdens korttisdboende finns både korttidsplatser och växelvårdsplatser. Iblands när behov uppstår kan det också finnas möjlighet att få en korttidsplats på det särskilda boendet Granen i Långshyttan. 

Bra att veta 

  • Under din vistelse hos oss finns det tillgång till personal dygnet runt.
  • Sjuksköterskor finns tillgängliga dygnet runt.
  • Omvårdnadsansvarig sjuksköterska finns tillgänglig vardag mellan klockan 07.00-16.00.
  • Arbetsterapeut och sjukgymnast kontaktas vid behov.
  • All personal har tystnadsplikt.
  • Varje vecka genomför personalen en teamträff i syfte att samordna vården och omsorgen för dig. I teamträffen deltar omvårdnadspersonal, sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut och enhetschef.

Besökstider

Dina närstående och vänner är välkomna att besöka dig på korttidsboendet kl. 13:30 – 17:00 alla dagar.


Broschyr om Vinstragårdens korttidsboende

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2022-01-19

Vinstragårdens korttidsboende
tfn: 0225-345 08

Enhetschef
Jenny Sjödin
Tfn: 0225-345 86
E-post: jenny.sjodin@hedemora.se

Sjuksköterska
Tfn:0225-345 04

Sjukgymnast 
Tfn:0225-344 04

Arbetsterapeut
Tfn:0225-345 73