Korttidsboende

 

5408165--_-_original_165032.jpg

Stöd och avlastning efter behov

Den anhörige som vårdar i hemmet behöver stöd och avlastning ibland. Man har rätt till avlastning 10 timmar per månad utan avgift. Korttids- och växelboende är tillfälliga boendeformer. Korttidsvistelsen är till för att den äldre ska kunna återhämta sig och få rehabilitering efter exempelvis en sjukhusvistelse, så det sedan fungerar att bo kvar hemma.

Växelvis boende – Hemma och på avlastning

Växelboende innebär att äldre med stora vårdbehov växelvis bor hemma och på ett boende när de anhöriga och hemtjänsten behöver avlastning.

Växelboendet är ofta en övergång från hemtjänst till vård- och omsorgsboen­de för den äldre. Detta är omställningar i livet som kan upplevas både som befriande och som svåra. Oron kan göra att man som anhörig ställer hår­dare krav än nödvändigt på vårdpersonalen för att man vill sin förälder det bästa. Lika viktigt som det är att stödja sin förälders vilja i vårdsituationen, lika viktig är tilliten att man tryggt kan lämna över ansvaret till den yrkesprofessionella personalen.

Varje individ är unik, men situationen i sig är ofta likartad för den äldre som är i behov av växelboende och för personalen som arbetar på växelboendet.

Hur och när kan man få en plats?

Korttids- och växelboende är en behovsbedömd insats som beviljas utifrån ditt behov enligt socialtjänstlagen (4 kap 1§). Biståndet beviljas för omvårdnad, daglig träning, aktivering och mobilisering. Det är kommunens biståndshandläggare som planerar tillsammans med dig om fortsatta insatser för stöd och hjälp. Det betyder att beslutet om korttidsboende är tidsbestämt utifrån dina behov och att en ny omsorgsplanering sker inom ett par veckor.

Bra att veta

  • Under din vistelse hos oss finns det tillgång till personal dygnet runt.
  • Sjuksköterskor finns tillgängliga dygnet runt.
  • Omvårdnadsansvarig sjuksköterska finns tillgänglig vardag mellan klockan 07.00-16.00.
  • Arbetsterapeut och sjukgymnast kontaktas vid behov.
  • All personal har tystnadsplikt.
  • Varje vecka genomför personalen en teamträff i syfte att samordna vården och omsorgen för dig. I teamträffen deltar omvårdnadspersonal, sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut och enhetschef.

Besökstider

Dina närstående och vänner är välkomna att besöka dig på korttidsboendet kl. 13:30 – 17:00 alla dagar.

Broschyr om Korttidsboendet

Ladda ner broschyren om korttidsboendet här (PDF)

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2020-05-15
Skriv ut

Korttids Vreten
tfn: 0225-345 08

Enhetschef
Madeleine Lindeberg
Tfn: 0225-345 86
E-post:madeleine.lindeberg@hedemora.se

Sjuksköterska
Tfn:0225-345 04

Sjukgymnast 
Tfn:0225-344 04

Arbetsterapeut
Tfn:0225-345 73