Förskola och fritidsverksamhet 

Barn från förskoleklass och uppåt bör ta PCR-prov vid symtom på covid-19

Folkhälsomyndigheten rekommenderar provtagning med PCR-prov för barn från förskoleklass och uppåt vid symtom på covid-19, i samma omfattning som för vuxna. Provtagning av barn från förskoleklass till och med nio år görs på vårdcentral. Yngre barn behöver oftast inte lämna prov, men det kan variera beroende på var du bor.

Alla barn som har symtom ska stanna hemma.

Länk till Region Dalarnas information 


Symtomfria barn ska stanna hemma om någon i familjen är sjuk i Covid-19 

Är någon i familjen bekräftat sjuk i Covid-19 ska barnet/ungdomen stanna hemma tills hela familjen är symtomfri.

Kontakta rektor på den grundskola där ditt barn/ungdom går och diskutera möjligheten att få hem skolmaterial.

Länk till Folkhälsomyndighetens information


Hämtning och lämning vid förskolor och fritids

Med anledning av den ökade smittspridningen måste vi alla hjälpas åt för att ta ansvar för att få ned smittspridningen. När barnen ska lämnas och hämtas på förskolan observera och respektera det maxantal vuxna som får vara i hallen samtidigt. Maxantal anges vid alla entréer. Tänk även på att inte ta med andra anhöriga till förskolan till exempel vid lämning och hämtning.

Maxantalet är olika och varje förskola har publicerat på Unikum vad som gäller just hos dem. Håll dig uppdaterad via Unikum för aktuell information. 

Det vi gör nu har viktig effekt på hur smittspridningen påverkas!

  • Det finns anvisningar på varje förskola hur du som vårdnadshavare ska förhålla dig vad gäller tvätta händerna, handsprit, antal vuxna med mera.
  • Om barnet insjuknar under dagen så kommer barnet att vistas utomhus tillsammans med en pedagog tills ni kommer.
  • Tänk även på att inte ta med andra anhöriga till förskolan till exempel vid lämning och hämtning.

Familjecentralen

Öppna förskolan och babycafé har öppet med restriktioner. För aktuell information besök Familjecentralen i Hedemora på Facebook där du också kan anmäla dig till respektive öppet tillfälle.