Förskola och fritidsverksamhet 

Barn från förskoleklass och uppåt bör ta PCR-prov vid symtom på covid-19

Folkhälsomyndigheten rekommenderar provtagning med PCR-prov för barn från förskoleklass och uppåt vid symtom på covid-19, i samma omfattning som för vuxna. Provtagning av barn från förskoleklass till och med nio år görs på vårdcentral. Yngre barn behöver oftast inte lämna prov, men det kan variera beroende på var du bor.

Alla barn som har symtom ska stanna hemma.

Länk till Region Dalarnas information 


Symtomfria barn ska stanna hemma om någon i familjen är sjuk i Covid-19 

Är någon i familjen bekräftat sjuk i Covid-19 ska barnet/ungdomen stanna hemma tills hela familjen är symtomfri.

Kontakta rektor på den grundskola där ditt barn/ungdom går och diskutera möjligheten att få hem skolmaterial.

Länk till Folkhälsomyndighetens information


Familjecentralen

Öppna förskolan och Babycafé har stängt tillsvidare


Hämtning och lämning vid förskolor och fritids

Med anledning av den ökade smittspridningen måste vi alla hjälpas åt att ta ansvar för att få ned smittspridningen. När barnen skall lämna och hämtas så är det inte ok att vara för många vuxna i hallen. Varje enhet bestämmer hur många vuxna det kan vara i hallen. Ingen vårdnadshavare får gå in i lekrum/matsal mm. Endast hallen är ok för vårdnadshavare att befinna sig i. Under den varmare perioden så har vi kunnat vara ute och ta emot barnen. Nu blir det kallare och vi kan inte möta upp utomhus.

Vi kan inte nog betona att det vi gör nu har stor effekt på hur smittspridningen påverkas. Det finns anvisningar på varje förskola hur du som vårdnadshavare skall förhålla dig vad gäller tvätta händerna, handsprit, antal vuxna mm.

Om barnet insjuknar under dagen så kommer barnet att vistas utomhus tillsammans med en pedagog tills ni kommer.