Grundskola

Information om övergång till fjärrundervisning till viss del för årskurs 8 och 9 vid Vasaskolan

Regeringen informerade vid en pressträff 20210107 om möjligheter för landets högstadieskolor att övergå till fjärr- eller distansundervisning för att undvika trängsel och minska smittspridningen.

Vi har vid Vasaskolan ett stort antal elever där många pendlar in från kommundelarna. Det har under hösten varit svårt att undvika trängsel både på skolan och i kollektivtrafiken. Hedemora kommun har därför beslutat att övergå till fjärrundervisning till viss del för eleverna i årskurs 8 och årskurs 9 vid Vasaskolan.

Under första veckan kommer eleverna i årskurs 8 att komma in till skolan på måndagen för att få tillgång till material, genomgång av digitala verktyg och förberedas för fortsatt fjärrundervisning. Eleverna i årskurs 9 får motsvarande på tisdagen.

Under vecka 3 och vecka 4 kommer årskurs 8 till skolan på måndagar och onsdagar. Årskurs 9 kommer till skolan på tisdagar och torsdagar. Övriga dagar sker undervisningen genom fjärrundervisning enligt ordinarie schema.

Årskurs 7

Årskurs 7 berörs inte av beslutet utan har även fortsättningsvis sina studier på plats i skolan enligt schema.

Grundsär

Elever i grundsärskolan omfattas inte av beslutet och elever som har behov av att få undervisningen på plats i skolan får komma in, detsamma gäller elever som ej har tekniska förutsättningar att delta i undervisningen online från hemmet. Vilka elever som har behov av undervisning på plats kommuniceras tillsammans med klassmentor och vårdnadshavare.

Matlådor 

Nu finns möjlighet för elever vid Vasaskolanatt beställa matlådor under perioden för distans- och fjärrundervisningen. Mer information om beställnings- och utlämningstider och var du kan hämta matlådorna finns i beställningsformuläret

Symtomfria barn ska stanna hemma om någon i familjen är sjuk i Covid-19 (Corona)

Folkhälsomyndigheten har idag tagit nya beslut när det gäller barn som går på förskola och grundskola. Är någon i familjen sjuk i Covid-19 skall barnet/ungdomen stanna hemma tills familjen är symtomfri.

Kontakta rektor på den grundskola där ditt barn/ungdom går och diskutera möjligheten att få hem skolmaterial.

Länk till Folkhälsomyndighetens information

Åk 6 språkval och hemkunskap

 • 2020-11-16 beslutades att skolan inte bussar sexorna till språkval, hemkunskap (de åker annars till högstadiet) och bad fram till jul. Det kommer att lösas på annat sätt. Rektorerna meddelar vårdnadshavare om hur det kommer ske istället.

Kulturskolan

 • Kulturskolan fortsätter med Covid-säkrad undervisning.

 • Alla fysiskt planerade uppvisningar/arrangemang ställs in och ersätts med digitala i den mån det är möjligt.

Sporthallar, gym och simhall

Gäller Långshyttan, Vikmanshyttan, Smedby idrottshall, Stureskolans idrottshall, Västerby idrottshall, Fyrklöverns idrottshall, Garpenbergs idrottshall, Vasahallen A, B och C-hall, simhall, gym i Vasahallen samt ishallen.

 • Sporthallarna samt ishallen stängs för allmänheten.
 • Gym och simhall stängs.
 • Bokningar gällande verksamhet för ungdomar födda före 2005 eller vuxna avbokas.
 • Föreningar med barn- och ungdomsverksamhet får bedriva träningar för barn födda 2005 och senare. Föreningarna ansvarar själva för att följa nationella och lokala råd
 • Undantag görs för elitidrottare som tar kontakt med kommunen för speciella överenskommelser.
 • Årskort, halvårskort eller klippkort. Alla gäster som har någon form av träningskort får möjlighet att förlänga giltighetstiden på sitt träningskort. Kortinnehavaren behöver inte göra någonting i dagsläget. Giltighetstiden på kortet förlängs i efterhand med den tidsperiod som kortet inte använts till dess hen väljer att börja använda det igen. När hen vill aktivera sitt träningskort igen - kontakta simhallens reception, så förlängs giltighetstiden på kortet med motsvarande tid som kortet inte varit aktivt. Möjligheten gäller i nuläget till den 31/12 2020.
 • Gymnastiklektioner med koppling till våra skolor kommer att fortsatt genomföras i våra lokaler.
 • Vi uppmanar allmänheten till att använda våra utomhusanläggningar, som Vasaliden, Brunnsjöberget, Nibbleberget, elljusspåret i Långshyttan med flera.

Ungdomsgårdar/fritidsgårdar och aktiviteter för ungdomar

 • Har öppet men med begränsning om hur många personer som kan delta. Om behovet av aktiviteter för ungdomar är stort kommer kommunen se till att ungdomarna delas in i mindre grupper för att minska smittspridning. Kommunen gör bedömningen att det är bättre att ungdomarna samlas i ordnade former, med vuxna, än att de själva ordnar samlingsplatser.

Hämtning och lämning vid förskolor och fritids

Med anledning av den ökade smittspridningen måste vi alla hjälpas åt att ta ansvar för att få ned smittspridningen. När barnen skall lämna och hämtas så är det inte ok att vara för många vuxna i hallen. Varje enhet bestämmer hur många vuxna det kan vara i hallen. Ingen vårdnadshavare får gå in i lekrum/matsal mm. Endast hallen är ok för vårdnadshavare att befinna sig i. Under den varmare perioden så har vi kunnat vara ute och ta emot barnen. Nu blir det kallare och vi kan inte möta upp utomhus.

Vi kan inte nog betona att det vi gör nu har stor effekt på hur smittspridningen påverkas. Det finns anvisningar på varje förskola hur du som vårdnadshavare skall förhålla dig vad gäller tvätta händerna, handsprit, antal vuxna mm.

Om barnet insjuknar under dagen så kommer barnet att vistas utomhus tillsammans med en pedagog tills ni kommer.