Gymnasiet 

 Matlådor för gymnasieelever

Nu finns möjlighet för gymnasielever på Martin Koch att beställa matlådor under perioden för distans- och fjärrundervisningen.

Mer information om beställnings- och utlämningstider och var du kan hämta matlådorna finns i beställningsformuläret

Distans- och fjärrundervisning på gymnasiet

Gymnasieskolan, Martin Koch, öppnar för fjärr och/eller distansundervisning. Förändringen gäller från och med 19 november 2020, och genomförs för att bromsa smittspridningen.

Beslutet skiljer sig något från den distansundervisning som infördes i våras. Även om en stor del av undervisningen kommer att ske genom fjärr och/eller distansundervisning har vi öppnat upp för att kunna ta in elever som behöver stöd och hjälp i sina studier för att säkerställa undervisningens kvalitet. Vi kommer även att ta in grupper av elever för att genomföra praktiska moment och prov som inte kan genomföras på distans.

Förebyggande åtgärd för att bromsa smitta

- Läget utifrån pandemin påverkar oss alla. Vi har här i Hedemora sett en viss ökad smittspridning bland elever i gymnasieskolan. Men följande beslut är en förebyggande åtgärd. Så här har vi möjlighet att bromsa smittspridningen, säger Chrisitna Lundgren, ordförande bildningsnämnden.

I detta läge är det främst de studieförberedande programmen som kommer att bedriva undervisning på distans medan yrkesförberedande program till större del fortsätter sin utbildning på plats på skolan. Men, i en av klasserna inom yrkesprogrammen har några elever konstaterats ha covid-19 och flera elever väntar också på provsvar. I den berörda klassen införs också distansundervisning.

- Vi vill också passa på att poängtera följande. Det är generellt inte skolorna som är platsen som driver smittspridningen i nuläget. I stället är det kontakter vid privata sammankomster och fester. Vi vill därför uppmana till försiktighet i era sociala kontakter, följ råden, håll avstånd, tvätta händerna, begränsa dina sociala kontakter, välj och tänk efter vad du måste göra, säger Niklas Nordahl tf skolchef/förvaltningschef bildningsförvaltningen.