Gymnasiet 

Fjärrundervisning för elever på Martin Koch-gymnasiet

Gymnasieskolan Martin Koch har sedan våren 2020 genomfört en stor del av undervisningen som fjärrundervisning för att bromsa smittspridningen genom minskad trängsel. Även under våren 2021 bedriver skolan fjärrundervisning eller delvis fjärrundervisning när risken för smitta bedöms vara hög. 

Elever som behöver stöd och hjälp i sina studier får ha undervisning i skolan för att säkerställa undervisningens kvalitet. Praktiska moment och prov som inte kan genomföras på distans genomförs också fysiskt i skolan.

Bildningsförvaltningen arbetar för att undervisningen ska bedrivas på plats i skolan i så stor utsträckning som möjligt. Förvaltningen följer kontinuerligt upp hur smittspridningen ser ut i verksamheterna, i kommunen och regionen. Vi agerar och kommunicerar efter samråd med Region Dalarnas smittskyddsenhet.


Matlådor för elever med fjärrundervisning

Gymnasieleverna har möjlighet att beställa och hämta matlådor från skolkök under tiden som fjärrundervisning pågår.

Mer information om beställnings- och utlämningstider och var du kan hämta matlådorna finns i beställningsformuläret


Följ alltid de generella råden

  • Håll avstånd
  • Tvätta händerna ofta
  • Begränsa dina sociala kontakter