Gymnasiet 

All undervisning sker på plats i skolan från terminsstart hösten 2021

Gymnasieskolan Martin Koch har sedan våren 2020 genomfört en stor del av undervisningen som fjärrundervisning för att bromsa smittspridningen genom minskad trängsel. Även under våren 2021 bedrevs fjärrundervisning eller delvis fjärrundervisning när risken för smitta bedömdes vara hög. 

Bildningsförvaltningen arbetar för att undervisningen ska bedrivas på plats i skolan. Förvaltningen följer kontinuerligt upp hur smittspridningen ser ut i verksamheterna, i kommunen och regionen. Vi agerar och kommunicerar efter samråd med Region Dalarnas smittskyddsenhet.

Följ alltid de allmänna råden för att stoppa smittspridningen

  • Håll avstånd
  • Tvätta händerna ofta
  • Stanna hemma om du har symtom på covid-19 och testa dig.