Anhörigstöd

När man som anhörig stöttar eller hjälper en närstående kan ansvaret påverka den egna hälsan och välbefinnandet . Du är värdefull men kan också behöva få stöd och tid till dig själv.  

Vad är anhörigstöd?

Du har rätt till hjälp och kommunen ska erbjuda dig stöd. Det gäller dig som vårdar eller stödjer en närstående som kan vara långvarigt sjuk, äldre eller har ett funktionshinder.

Anhörigstödet är till för dig

Det kostar inget att få stöd och råd av Anhörigsamordnaren som omfattas av tystnadsplikt.

Anhörigstödets syfte är att minska de anhörigas psykiska och fysiska belastning vilket kan motverka ohälsa hos anhöriga.

Genom att tidigt uppmärksamma anhöriga och deras behov kan anhörigstöd på olika sätt bidra till en ökad livskvalitet , t ex genom:

  • Vara tillgänglig för anhöriga
  • Individuella samtal med Anhörigsamordnare
  • Stöd per telefon eller hembesök
  • Ge råd och stöd och personligt riktad information anpassad till den situation den anhörige befinner sig i.
  • Ordna anhörigträffar/föreläsningar/utbildning för anhöriga
  • Erbjuda aktuellt informationsmaterial.
  • Att förmedla kontakter inom och utom kommunen.

Biståndshandläggare inom Omsorgsförvaltningen  kontaktas om det finns behov av stöd och hjälp i  hemmet t ex 10 timmars / månad avgiftsfri avlösning i hemmet och andra former avlastning.

På kommunens hemsida finns även andra verksamheter som ger stöd, hjälp och information.

Broschyr om anhörigstöd


Navigeringskurs för anhöriga om demens

Navigeringskursen innehåller ett antal föreläsningar, konkreta tips och råd till dig som är anhörig till någon med en demenssjukdom.

Navigeringskurs anhöriga

Samarbeten

Anhörigstödet har ett nära samarbete med primärvården, diakon, föreningar, organisationer, studieförbund och nykterhetens bildningsverksamhet. Anhörigsamordnaren kan ordna med kontakt med dessa.

Kontakt

För mer information är du välkommen att ringa till Anhörigsamordnare 0225-34033,
måndag - fredag 8.00-16.00.

Information på andra språk

arabiska
bosninska
engelska
finska
franska
persiska
somaliska
sorani
tyska


Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2021-02-23
Skriv ut

Anhörigsamordnare
Pia Rickemo Norman
Tfn: 0225-340 33
E-post: pia.rickemo-norman@hedemora.se

Demenssjuksköterska
Anette Wegner
Tfn: 0225-345 91
e-post: anette.wegner@hedemora.se