Qaab cusub oo ku sabsan sida loo dalbado gaadiidka dugsiga (Somaliska)

Annagu waxa aanu adiga  ku xasuusinaynaa in aad adigan ah qofka masuulka ka ah ilmaha ama waalidka ah  carruurta dhigata dugsiga hoose, marka laga reebo ardayda dhigata dugsiga gaarka ah, waa in aad ku dalbataa gaadiidka dugsiga adeegyadeena cusub ee elektaroonigga ah. Wax kaararka dugsiga ah lama diri doono ama dib looma buuxin doono in uun codsi la samayn mooyee. 

Codsiyada sannad dugsiyeedka soo socda waa in la sameeyaa (15 mars – 9 aprilsi loo hubiyo in go'aanka ku saabsan gaadiidka dugsiga uu diyaar yahay bilowga sannad dugsiyeedka billaabmaya bisha agoosto. 

Adeegga elektaroonigga ah waxaa laga heli karaa bogga internetka ee degmada laga billaabo (Taariikhda la soo bandhigayo) oo waxaana soo galidda  lagu sameeynayaa aqoonsiga elektaroonig ah. Haddii aadan haysan aqoonsi elektaroonig ah, waxa aad ka helaysaa adiga bangigaaga. 

Waqtigan hadda  xaadirka ah, ardayda qoys aqaleed lagu meeleeyay iyo dadka leh tiro qofeed  ku meelgaarka ah ayaa loo tilmaamayaa  arjiga warqadda  foomka ah. Foomka waxaa laga heli karaa: 

 

Adeegga macaamiisha ee degmada 

Maareeyaha dugsiyada  

 

Ujeedada isbedelka kan ahi waa, wax ay ka mid tahay in la wanaajiyo, khadka baska oo si fiican loo qorsheeyey iyo sidaas darteed saamaynta deegaanka oo yaraata iyo sidoo kale kharashka oo la yareeyo. 

Haddii aad adigu qabtid wax su'aalo ah, waxa aad kula xiriiri kartaa kaaliyaha  gaadiidka dugsiga dhanka e-mail. 

skolskjuts@hedemora.se 

Isku xidhka:
Skolskjuts för grundskolan - e-tjänst
hedemora.se/skolskjuts 

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2021-03-12