Antalet anmälda brott har minskat

Kommunpolisen Thomas Nordström

Antalet anmälda brott i Hedemora kommun minskat radikalt sedan maj månad. Det är väldigt positivt framförallt då antalet anmälda brott i angränsade kommuner ligger kvar på samma nivåer som föregående år.

Riktade insatser för att minska tillgången på droger genom samverkan mellan Hedemora kommun och polisen. Tillgång på droger och droganvändning är för stor i Hedemora och det är inte acceptabelt. Syftet är att störa de som säljer droger och de som använder droger.

Har du tips om platser där drogförsäljning sker så kan du lämna tips på polisens hemsida Tipsa om brott. Ser du pågående drogförsäljning ska du alltid ringa 112 meddelar kommunpolisen Thomas Nordström.

För att långsiktigt minska droganvändningen vill Hedemoras lokala brottförebyggande rådet (BRÅ) att alla skolor i Hedemora ska ha en tobaksfri skoltid. Det finns studier som visar att nära 100% av de som börjar röka cannabis har rökt tobak innan.

Samverkan mellan Polis, socialtjänst och skola ökas. Det kommer underlätta att vi fångar upp barn och ungdomar som är på väg in i ett drogberoende och i långa loppet minskas samhällets totalkostnader.

Lokala BRÅ ska bli mer offensiva med att uppmärksamma allmänheten, framförallt vårdnadshavare, om vad som händer ute bland våra barn och ungdomar. Under rubrikerna ”Våga vara förälder” och ”Våga vara vuxen”.   

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2020-09-08

Startsida