Arbetsgrupp arbetar för slussen i Silfhytteå

40438983-silfhyttea-bruk (3).jpg

Silfhytteå och slussen är en efterfrågad plats  – både utifrån kommuninvånarnas perspektiv men också för turister. Sedan en tid tillbaka är dock slussen stängd.

Hedemora- och Hofors kommuner har tidigare i vår beslutat att tillsätta en arbetsgrupp för att utreda och arbeta fram förslag på möjliga framtidsbilder för Slussen i Silfhytteå. Däri ligger att ta fram uppgifter på vad som krävs för att åter kunna få en fungerande sluss i Silfhytteå.

Frågan gällande Silfhytteå är komplex. Under en tid har bland annat frågan om ansvar och ägande diskuterats. Eftersom frågan är komplicerad och flera frågor måste belysas, kan arbetsgruppen i dagsläget inte uttala oss specifikt i frågan.

Slussen är en viktig del i möjligheten att öka attraktionskraften ytterligare för det kulturhistoriskt mycket intressanta område som är en del av Husbyringen, Pråmleden, Järnriket och Biosfärsområdet Nedre Dalälven, som turistmål för kultur- och friluftsliv, en attraktiv boendemiljö och ett attraktivt område för entreprenörer och företagare att bo och verka i.

Arbetsgruppen har hittills haft två möten. Arbetsgruppen består av representanter från Hedemora kommun, Hofors kommun, Entré Hofors ek. förening, Pråmleden, Husbyringen och Visit Dalarna. 

Kontaktperson för gruppen är Ann-Christine Östlund Bäckehag,
e-post: ann-christine.o.backehag@hedemora.se, tel. 0225-34 172.

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2021-06-16

Startsida