Historia och framtid

Aspan är ett gammalt våtmarksområde som torrlades 1865. Detta gav mer mark för höslåtter. Runt 1950, när jordbruket mekaniserades, övergavs dessa slåttermarker. Dels var marken överflödig, ochdels lämpade den sig inte för maskinellt jordbruk. Området växte igen och förbuskades.

Efter ett omfattande restaureringsarbete var 1995 stora delar av Aspan återigen öppna. En fördämning med pump gör att man nu kan kontrollera nivån i Aspan, även när Dalälvens vattennivå är hög. Hela det restaurerade området har sedan betats med nötkreatur och får.

Under 2014-2015 har ytterligare förbättrande gjorts vid Aspan. Enligt tidigare överenskommelse så ska Aspan få svämma över under tidig vår, men redan 1 maj ska vattennivån sänkas genom pumpning. Tyvärr innebär det att många av de fåglar som ska dra nytta av de grunda bottnarna som skapas vid översvämningen inte ens har hunnit anlända från sin vinterort. Därför har  ett par sidovåtmarker anlagts. Dessa fylls på vid den tidiga översvämning och avdunstningen motverkas av tillflöde från källor och diken. Sidovåtmarkerna hålls vattenfyllda en bit in på sommaren innan de töms för att marken ska kunna betas.

Vid den senaste restaureringen frästes all betesmark öster om krondiket. Dessutom förbättrades fördämningen vid Aspans utlopp.


IMG_1677.JPG

IMG_1463.JPG

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2015-06-18