Beräkna avgifter

Från och med den 1 juli 2002 gäller regler enligt Socialtjänstlagen för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen, som ska skydda den enskilde mot höga avgifter och garantera rättssäkerhet vid beslut om avgifter.

Reglerna innehåller tre viktiga begrepp:

Förbehållsbelopp: Det belopp man har rätt att behålla av sin nettoinkomst innan kommunen får ta ut avgift för vård och omsorg. Förbehållsbeloppet består av bostadskostnad och minimibelopp som skall täcka normala levnadskostnader.

Maxtaxa: Den högsta avgift som kommunen får ta ut för vård och omsorg. Maxtaxan är ett skydd mot höga avgifter.

Rätt att överklaga: Om man inte är nöjd med kommunens beslut om avgifter, har man rätt att överklaga, i första hand till förvaltningsrätten.
Vård och omsorg kan ges i form av hemtjänstinsatser eller omvårdnad i särskilt boende. Den som har beviljats vård och omsorg betalar en avgift. Den högsta avgift som får tas ut (maxtaxa) från och med den 1 januari 2022 är enligt Socialtjänstlagen 2 170 kronor per månad.


Så beräknas en avgift

Så här räknas avgift för vård och omsorg fram

+ Alla inkomster läggs samman
– Skatt
+ Bostadstillägg eller bostadsbidrag
= Summa nettoinkomst
– Förbehållsbelopp
= Avgiftsunderlag

Den högsta avgift (maxtaxa) som får tas ut  är 2 170 kronor per månad.


Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2022-01-18

Se kontakter under Avgifter i äldreomsorgen