Bildningsnämnden

Bildningsnämndens uppgifter och ansvar

Bildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn, ungdom och vuxna i enlighet med skollagen. Skolväsendet omfattar skolformerna förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och fritidshem.

Bildningsnämnden ansvarar även för:

  • Kommunens utbud av yrkeshögskoleutbildningar, elevhälsa, studie- och yrkesvägledning och har det kommunala aktivitetsansvaret.
  • Verksamheterna kultur- och fritid, kulturskola, kostenhet samt biblioteksverksamhet.
  • Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov, enligt lag om stöd och service för funktionshindrade (LSS).

Läs mer om bildningsnämndens uppgifter i 1:7 Reglemente för bildningsnämnden


Delegationsordning

Enligt kommunallagen får bildningsnämnden uppdra åt ett utskott, en ledamot, en ersättare, eller en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.

Delegationsordningar


Bildningsnämndens presidium

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2021-06-22
Skriv ut


Nämndsekreterare
Susanne Hoffman
0225-34240 
susanne.hoffman@hedemora.se