Grundskola

Grundskolan är en obligatorisk skolform där man går från höstterminen det år man fyller 6 år (förskoleklass) till åk 9.

Särskolan är en egen skolform och bedrivs på Fyrklöverskolan. Mer information om särskolan hittar du på sidan Särskola.

I Hedemora kommun finns det sju kommunala f-6 skolor, en kommunal 7-9-skola och två fristående f-9 skolor. Mer information om varje skola finner du under rubriken skolor.

Börja skolan

Du skall alltid som vårdnadshavare ansöka om skolgång för ditt/dina barn. Det gör du genom att använda kommunens e-tjänst för skolplacering:
Skolplacering i förskoleklass eller grundskola - ansökan

Frågor och svar - Skolplacering grundskola (hedemora.se)

Om ni önskar plats på någon av de fristående skolorna ansöker ni via respektive friskolas hemsida Länk till friskolorna finns under skolor.

Fritidshem


Fritidshem bedrivs på kommunens samtliga F–6 skolor. Eleven har rätt till plats i fritidshem den tid som vårdnadshavarna arbetar eller studerar.

 

Specialskola 


Specialskolan är en egen skolform som drivs i statlig regi av Specialpedagogiska skolmyndigheten. Specialskolan består av förskoleklass till årskurs 10 och är till för elever:

  • som är döva eller har hörselnedsättning samt har kombinerad syn- och hörselnedsättning,
  • med synnedsättning och ytterligare funktionsnedsättningar,
  • med grav språkstörning,
  • med medfödd dövblindhet och
  • som är döva eller har hörselnedsättning i kombination med intellektuell funktionsnedsättning


Specialskolorna finns i Umeå, Härnösand, Stockholm, Örebro, Vänersborg och Lund.

Mer information om specialskolor finns på: spsm.se/skolalternativ

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2022-04-11

För- och grundskolechef
Förskola/grundskola f-6/elevhälsa/kost

Eva Winarve-Westerholm
0225-342 04
eva.winarve-westerholm@hedemora.se