Familjerätt


Nöjda barn tillsammans i ett tält

Familjerättsenheten bistår enskilda och andra myndigheter i familjerättsliga frågor. Till familjerätten kan du vända dig om du har frågor som gäller faderskap, vårdnad, boende, umgänge och adoptioner och få information om lagstiftningen. På familjerätten arbetar familjerättssekreterare. Vi arbetar under sekretess, men är skyldiga att anmäla om vi misstänker att barn far illa. Insatserna från Familjerätten är inte belagda med några avgifter.

Samarbetssamtal

Familjerätten erbjuder samarbetssamtal för separerade föräldrar. Familjerätten erbjuder samarbetssamtal till föräldrar som är skilda, har separerat eller aldrig levt tillsammans och som önskar komma överens om frågor som rör barnen. Det kan handla om föräldrasamarbete, kommunikation, vårdnad, boende eller umgänge. I samtalen utgår vi från barnens behov och deras rätt till båda sina föräldrar. Samarbetssamtal är en möjlighet för föräldrar att gemensamt hitta former för samarbete kring barnen. Syftet med samtalen är att föräldrarna själva ska hitta lösningar för sitt barn. Samtalen är frivilliga och kostnadsfria.      

Vårdnads-, boende- och umgängesutredning

Familjerätten utreder frågor om vårdnad, boende och umgänge på uppdrag av domstol. Syftet med utredningen är att ta reda på vad som är bäst för barnet. Familjerättens uppdrag innebär att utreda hur barnets behov och rättigheter bäst kan tillgodoses. Dessa kan sammanfattas som daglig omsorg, känslomässig, social och intellektuell utveckling samt tillgång till båda föräldrarna. Utredningen ska ta hänsyn till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad.

Avtal

Föräldrar som vill upprätta avtal om vårdnad, boende och/eller umgänge kan vända sig till familjerätten. Avtalet godkänns av familjerätten när föräldrarna är överens och det är till barnets bästa. Ett godkänt avtal är likställt med dom eller beslut i domstol.

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2022-04-12

Receptionen 0225-340 56 alt. kommunens växel 0225-340 00
Telefontid: måndag - fredag kl. 08.00-12.00, 13.00-16.00

Öppettider Kundtjänst:

Måndag- torsdag 08.00- 12.00. 13.00- 16.30
Fredag 08.00- 12.00, 13.00- 16.00

 

Kundtjänst
Hökargatan 6
776 30 Hedemora
E-post:
omsorgsforvaltningen-kontoret@hedemora.se