Misstanke om barn som far illa

Anmälan

Individ- och familjeomsorgen (IFO) arbetar för att barn och ungdomar skall växa upp under trygga och goda förhållanden. Var och en som får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd bör anmäla detta till socialtjänsten.

Myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom (t.ex. förskola, skola) samt andra myndigheter inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten är skyldiga, enl. 14 kap 1 § Socialtjänstlagen, att anmäla till socialtjänsten om de känner oro för att ett barn far illa. Om du är orolig för att någon far illa och behöver hjälp?  Kontakta Socialtjänstens personal för rådfrågning eller anmälan. Anmälan görs antingen per telefon 0225-342 52 eller brev. Observera att du inte ska göra en anmälan genom e-post. Information genom e-post är inte sekretesskyddad. Vid misstanke om att barn eller ungdomar far illa. Vänd dig till Barn- och ungdomsenheten.

Vi har tystnadsplikt

All personal på Individ- och familjeomsorgen har tystnadsplikt och får inte lämna ut uppgifter om dig till obehöriga.

Anonym eller inte?

Privatperson:
Du som kontaktar oss som privatperson kan välja att inte uppge ditt namn. Om kontakten leder till en anmälan är vi skyldiga att registrera denna även om du väljer att vara anonym.

Om du uppger ditt namn är du inte anonym även om du sedan säger att du vill vara anonym. Det betyder att barnet och dess föräldrar som regel får veta att det är du som gjort anmälan.
Ofta behöver socialsekreterare vid ett senare tillfälle komplettera de uppgifter som någon har lämnat i en anmälan. Därför är det bästa för vidare utredning att du lämnar ditt namn när du gör en anmälan.

Yrkesverksam:
Du som gör en anmälan i ditt yrke har inte möjlighet att vara anonym.

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2020-12-09
Skriv ut

Vid orosanmälan ring Barn-och Ungdomsenhetens  mottagning, tfn 0225- 34252

Receptionen 0225-340 56 alt. kommunens växel 0225-340 00  
                   

RECEPTIONENS ÖPPETTIDER måndag - fredag 10:00 – 12:00, 13:00 – 15:00

Telefon är bemannad måndag - torsdag 08:00 - 12:00, 13:00 - 16:30
                                                     fredag 08:00 - 12:00, 13:00 - 16:00


 

Tingshuset
Sturegatan 17
776 35 Hedemora
E-post:
omsorgsforvaltningen-kontoret@hedemora.se