Misstanke om barn som far illa

Barn och ungdomar ska få möjligheten att växa upp under trygga och goda förhållanden. Var och en som får kännedom om, eller har misstanke om, att ett barn far illa bör anmäla detta till socialtjänsten.

Om du är orolig för att någon far illa och behöver hjälp kontakta Socialtjänsten för rådfrågning eller anmälan.

Socialtjänstens mottagningstelefon: 0225-342 52

Du kan också anmäla misstanke om att ett barn far illa genom att fylla i en blankett och skicka in till oss.

Blankett för att anmäla misstänke om barn som far illa

Kan jag vara anonym?

Du som kontaktar oss som privatperson kan välja att inte uppge ditt namn och därmed lämna din anmälan anonymt.

Yrkesverksam med anmälningsskyldighet

Myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom (t.ex. förskola, skola) samt andra myndigheter inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten är skyldiga, enl. 14 kap 1 § Socialtjänstlagen, att anmäla till socialtjänsten om de känner oro för att ett barn far illa. 

Du som gör en anmälan i ditt yrke har inte möjlighet att vara anonym.

Handbok för anmälningsskyldiga och andra anmälare


Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2022-04-12

 Vid orosanmälan:
Barn-och Ungdomsenhetens mottagning, tfn 0225- 34252

Övriga ärenden:
Receptionen 0225-340 56 alt. kommunens växel 0225-340 00
Telefontid: måndag - fredag kl. 08.00-12.00, 13.00-16.00

Öppettider Kundtjänst:

Måndag- torsdag 08.00- 12.00, 13.00- 16.30
Fredag 08.00- 12.00, 13.00- 16.00

Kundtjänst
Häkargatan 6
776 30 Hedemora
E-post:
omsorgsforvaltningen-kontoret@hedemora.se