Långshyttan

Picture 005

 

Ståltillverkningen i Långshyttan spänner över 600 år och produktionen består i dag av rostfritt stål och snabbstål. Långshytteströmmens naturliga fall och rikliga vattenflöde gav goda möjligheter för järnframställning redan på 1400-talet. Malmen hämtades från gruvor i Bispberg och Garpenberg.

På 1500-talet anlades hammarsmedjor, där skickliga smeder smidde tackjärnet från hyttorna till stångjärn. I mitten på 1700-talet byggde bergsmännen en s.k. mulltimmerhytta. Den ersattes år 1861 av en ståtlig hyttbyggnad, störst i Sverige, både när det gällde storlek och kapacitet. Båda hyttorna står kvar än idag. De visar, tillsammans med dagens moderna industribyggnader, en obruten tradition av järn- och ståltillverkning.


Långshyttans Brukshistoriska förening äger och driver Bengtsgården, en gammal bergmansgård med anor från 1700-talet.Det var Göran Göransson f 1726 som lät uppföra gården. Hans sonson Bengts Gustaf Jansson  var den siste brukande bergsmannen i Husby socken då han 1859 sålde sina hytt- och smedjeandelar till Klosters bruksägare. Fagersta AB köpte gården 1976 och använde byggnaden som personalkontor.  Bengtsgården ligger alldeles intill hyttorna och sommartid finns information och försäljning i gården.

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2020-07-02

Husbyringen Besökscentrum
Telefon: 0225-801 31
E-post: info@husbyringen.se

Visit Dalarna

Tel:0771-62 62 62
E-post: info@visitdalarna.se
www.visitdalarna.se
facebook.se/visitdalarna

Lokal kontaktpersonVisit Dalarna
affärsutvecklare 
Pia Rydberg Wallner 
010-600 29 28
E-post:pia.rydberg-wallner@visitdalarna.se